หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | Frequently Asked Questions |


    
 
      
 
 

Fourier products are the ideal cost effective solution for ongoing data logging needs across the full spectrum
of industry, including food transportation, storage, air conditioning and ventilation, clean rooms, warehouses
and galleries to name a few.

 
The Fourier Data Logger Range (Youtube)

 
 Click image below for more informations

DaqLink
4 -Channel Multi-Probe Data Logger
Specifically designed to incorporate the needs of field logging, the DaqLink data logger enables reliable, accurate and continuous data monitoring.

 

DataNet
High-End Wireless Data Acquisition System
High-end 16-bit intelligent data acquisition system, utilizing ZigBee wireless telemetry protocol, with 4 inputs for direct measurement.
 

PicoLite 
The Plug and Play Mini Logger
The compact and easy-to-use disposable PicoLite USB data logger provides a simple solution for temperature monitoring, throughout mass transportation cold chain processes.
 
 

MicroLite ll 
One-trip temperature data logger
Aesthetic and innovative, MicroLite is a small USB data logger for monitoring and recording temperature.
 

 

MicroLog ll
The Quality Keeper
A compact device for monitoring the temperature and humidity of perishable goods.

 

MicroLogPRO
Innovation and Accuracy
New 10-bit MicroLog with higher sampling and memory and 4-digit LCD.

 

DaqPro
The Professional’s Choice
An 8-channel portable data acquisition and logging system with graphic displays and built-in analysis functions.

   

 


 


 


 หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com