หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | Diagram . | Manuals Prime CX |

 
The new PRIME series in CX format, is an innovative range of products that Dixell has introduced to the market for both heating and L.T., N.T. refrigeration. The CX family (32x74mm) has new functions plus an innovative and attractive design. The revolutionary introduction of 6 keys allows the user direct access to all main functions rapidly and intuitively, while the display with illuminated icons allows an instant view of the machine’s status. All the instruments in CX format incorporate the latest know how and technology, both in software and hardware to ensure the highest standards of performance. 
 • Easy and intuitive installation
 • 9 - 40Vdc power supply for refrigerated trucks (for models with 8A compressor)
 • Energy saving cycles triggered via a digital input; for example, it is possible to work at a set point that is different from the normal one in order to, for instance, accumulate cold when electric power is cheaper
 • Continuous cycle with dedicated set; it allows the machine to work during rapid cooling cycles to achieve the right product temperature
 • Regulation stop by auxiliary probe (beer dispenser applications); it is possible to supervise the tube temperature, stopping the compressor when the temperature becomes too low, and restarting when the correct values have been restored
 • Regulation re-start with door switch alarm
 • Max and Min temperature or HACCP function
 • Digital input configurable as probe
 • Virtual probe for air on / air off application; used in multideck applications where it is important to regulate temperature using the average of 2 temperatures
 • Dual thermostat function; is available, on demand, in applications such as white or red wine rooms where it is necessary to maintain 2 different temperatures
 • Condenser temperature management to prevent critical situations in the system
 • TTL serial connection for monitoring systems (using XJ485CX)
 • Connection for remote display X-REP (excludes TTL)

Thermostat and Controllers with  " OFF CYCLE"  DEFROST  for Normal, Medium  and  Low Temperature

XR10CX   Thermostat with heating or cooling action.
XR20CX  Controller for NT with "off cycle" defrost.
XR30CX  Controller for NT with "off cycle" defrost and additional configurable relay.
XR35CX  Controller for NT with "off cycle" defrost and additional configurable relay and RS485.
XR36CX  2 set point controller for NT with “off cycle” defrost; created for applications where is necessary to maintain
2 different temperature such as white/red wine rooms

         
Controllers  for  Normal, Medium  and  Low Temperature

XR40CX Digital controller for MT  and LT with electrical or hot gas  defrost.
XR50CX   Controller for MT  and LT with electrical or hot gas  defrost and auxiliary relay.
XR56CX 2 set point controller for MT and LT with electrical or hot gas defrost and auxiliary relay; created for applications where is necessary to maintain 2 different temperature such as white/red wine rooms


Controllers  for Medium  and  Low Temperature

XR60CX 

Controller for MT and LT ventilated applications with dual humidity function on demand, this allows the user to activate or deactivate ventilation directly through keys, in order to regulate the humidity depending on the kind of product (ideal for pastry applications)

XR64CX    Controller for MT and LT ventilated applications with twin evaporators; normal regulation restarts only when both evaporators have reached defrost termination temperature
XR70CX  Controller for MT and LT ventilated applications, with auxiliary relay and with dual humidity function on demand, this allows the user to activate or deactivate ventilation directly through keys, in order to regulate the humidity depending on the kind of product (ideal for pastry applications)
XR71CX Controller for MT and LT ventilated applications with anti-sweat heater management; created for applications that utilize heating elements such as anti-mist or anti-freeze heaters on doors (heater elements can be actived by pushing a key or through a dedicated probe)
XR72CX  Controller for MT and LT ventilated applications with dual compressor management
XR75CX Controller for MT and LT ventilated applications with auxiliary relay, dual humidity function and RS485
XR77CX Controller for MT and LT ventilated applications with Real time clock with RS485

 


FEATURES XR10CX XR20CX XR30CX XR35CX XR36CX
Power supply 12, 24Vac/dc,
24, 110, 230Vac
9 ÷40Vdc
12, 24Vac/dc,
24, 110, 230Vac
9 ÷40Vdc
12, 24Vac/dc,
24, 110, 230Vac
9 ÷40Vdc
 24, 110,
230Vac
12, 24Vac/dc,
24, 110, 230Vac
9 ÷40Vdc
Display : number digits ± 3 d.p. ± 3 d.p. ± 3 d.p. ± 3 d.p. ± 3 d.p.
Probe inputs
Thermostat  NTC / PTC NTC / PTC NTC / PTC NTC / Pt1000  NTC / PTC
Thermostat 2 - - - -  NTC / PTC
Defrost - - - NTC / Pt1000 -
Condenser  NTC/PTC
on hot key
NTC/PTC
on hot key
NTC/PTC
on hot key
 NTC / Pt1000  NTC/PTC
on hot key
Digital inputs
Alarm,start defrost, AUX, door switch, pressure switch, probe  Configurable Configurable Configurable  Configurable  Configurable
Alarm,start defrost, AUX,
door switch, pressure switch
- - -  Configurable -
Relay outputs
Compressor 8A/20A 8A/20A 8A/20A 8A/16A 8A/20A
Compressor 2, Thermostat 2 - - - - 8A
Defrost - - - - -
Fan - - - - -
Light or Alarm - - 8A 8A -
Anti - sweat - - - - -
Other
Hot key / Programming Tool Kit output Present Present Present Present Present
Remote display output X - REP option X - REP option X - REP option X - REP option X - REP option
Serial output TTL TTL TTL TTL/RS485 TTL
Buzzer available only with  compressor =  8A
Real time clock - -  option  option -

FEATURES XR40CX XR50CX XR56CX
Power supply 12, 24Vac/dc,
24, 110Vac, 230Vac
9 - 40Vdc
12, 24Vac/dc,
24, 110Vac, 230Vac
9 - 40Vdc
24, 110Vac, 230Vac 12, 24Vac/dc,
24, 110Vac, 230Vac
9 - 40Vdc
24, 110Vac, 230Vac
Display : number digits ± 3 d.p. ± 3 d.p. ± 3 d.p. ± 3 d.p. ± 3 d.p.
Probe inputs
Thermostat NTC / PTC NTC / PTC NTC / PTC NTC / PTC NTC / PTC
Thermostat 2 - - - NTC / PTC NTC / PTC
Defrost NTC / PTC NTC / PTC NTC / PTC - -
Condenser NTC / PTC  on hot key
 Digital input
Alarm,start defrost, AUX, door switch, pressure switch, probe Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable
Alarm,start defrost, AUX,
door switch, pressure switch
- - - - -
Relay outputs
Compressor  8A/20A 8A/16A  20A  8A/16A  20A
Compressor 2, Thermostat 2 - - -  8A  8A
Defrost  8A  8A  8A - -
Fan - - - - -
Light or Alarm -  8A  5A  8A 5A
Anti - sweat - - - - -
Other
Hot key / Programming Tool Kit output Present Present Present Present Present
Remote display output X - REP option X - REP option X - REP option X - REP option X - REP option
Serial output TTL TTL TTL TTL TTL
Buzzer available only with  compressor =  8A
Real time clock - - - - -
 

FEATURES  XR60CX XR64CX  XR70CX
Power supply 12, 24Vac/dc,
24,110Vac,230Vac
9 - 40Vdc
24,110Vac, 230Vac 24,110Vac, 230Vac 12Vac/dc  24,110Vac, 230Vac 12Vac/dc 
Display : number digits ± 3 d.p. ± 3 d.p. ± 3 d.p. ± 3 d.p. ± 3 d.p. ± 3 d.p.
Probe inputs
Thermostat NTC / PTC NTC / PTC NTC / PTC NTC / PTC NTC / PTC NTC / PTC
Thermostat 2 - - - - - -
Defrost NTC / PTC NTC / PTC NTC / PTC NTC / PTC NTC / PTC NTC / PTC
Defrost 2 - - NTC / PTC NTC / PTC - -
Condenser NTC / PTC  on hot key
Digital input
Alarm,start defrost, AUX,
door switch, pressure switch, probe
Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable
Alarm,start defrost, AUX,
door switch, pressure switch
- - - - - -
Relay outputs
Compressor  8A/16A   20A  8A/16A  16A 8A/16A   16A
Compressor 2, - - - - - -
Thermostat 2 - - - - - -
Defrost 8A 8A 8A 16A 8A 16A
Defrost 2 - - 8A 16A - -
Fan 8A 5A 5A 16A 5A 16A
Light or Alarm - - - - 8A 16A
Anti - sweat - - - - - -
Other
Hot key / Programming Tool Kit output Present Present Present Present Present Present
Remote display output X - REP option
Serial output  TTL TTL TTL TTL TTL TTL
Buzzer available only with  compressor =  8A
Real time clock - - - - option option

FEATURES  XR71CX XR72CX  XR75CX  XR77CX
Power supply 24, 110Vac,
230Vac
 12Vac/dc   24, 110Vac,
230Vac
 12Vac/dc   24, 110Vac,
230Vac
 230Vac
Display : number digits ± 3 d.p. ± 3 d.p. ± 3 d.p. ± 3 d.p. ± 3 d.p. ± 3 d.p.
Probe inputs
Thermostat  NTC / PTC NTC / PTC   NTC / PTC  NTC / PTC NTC / Pt1000 NTC / PTC
Thermostat 2 - - - - - -
Defrost NTC / PTC NTC / PTC NTC / PTC NTC / PTC NTC / Pt1000 NTC / PTC
Defrost 2 - - - - - -
Condenser NTC / PTC  on hot key NTC / Pt1000 NTC / PTC
Digital input
Alarm,start defrost, AUX,
door switch, pressure switch, probe
 Configurable  Configurable  Configurable  Configurable Configurable Configurable
Alarm,start defrost, AUX,
door switch, pressure switch
- - - - Configurable Configurable
Relay outputs
Compressor 8A/16A  16A 8A/16A 16A 8A/16A 16A
Compressor 2, Thermostat 2 - - 8A 16A - -
Defrost 8A 16A 8A 16A 8A 8A
Defrost 2 - - - - - -
Fan 5A 16A 5A 16A 5A 5A
Light or Alarm - - - - 8A 8A
Anti - sweat 8A 16A - - - -
Other
Hot key / Programming Tool Kit output Present Present Present Present Present Present
Remote display output X - REP option
Serial output TTL TTL TTL TTL RS485 RS485
Buzzer available only with  compressor =  8A
Real time clock - - - - option  Present

HOW TO ORDER
PRIME CX
X R - - C X - A B C D E

A B C D E
Power Supply Inputs - Buzzer X-REP
(excludes TTL output)
RS485  output -  Measurement       unit RTC - Compressor  output Connection
0 = 12Vac/dc P = PTC 0 No No No C °C No 0 8A Screw
1 = 12Vac/dc N = NTC 1 Yes No No F °F No 1 20A Screw
2 = 24Vdc S =Pt1000
  only for XR35/75CX
2 No Yes No H
 
°C
heating only for   XR10CX
No 3 16A Screw
3 = 9 ÷40Vdc 3 Yes Yes No 6 8A Faston
4 = 110Vac -
-
-
-
4 No No Yes L °F
heating only for   XR10CX
No 7 20A Faston
5 = 230Vac 5 Yes No Yes 8 16A Faston
-
-
6 No Yes Yes I °C Yes -
-
-
-
-
-
7 Yes Yes Yes M °F Yes

 


Dimensions and cut out
หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com