หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | Mini DataNet | Frequently Asked Questions |
 

DataNet is an essential hardware and software solution that can empower any organization to monitor their environment using the ZigBee Wireless network.

The DataNet comprehensive real-time data logging solution is directed by leveraging the power of ZigBee wireless, 2.4 GHz telemetry protocol. Supporting up to 65,000 units per network, with fast, cable-free installation for instant setup.

 • Wireless data logging for processing, transportation and stroage
 • Multiple network management from single workstation or via LAN for long range monitoring
 • Internal sensors for site-specific humidity/temperature monitoring
 • Multiple models measuring 4 to 20 mA, 0 to 1 V, Pulse Counter, PT100 2-wires, NTC, Thermocouple J, K and T, Contactinputs
 • Fully reliable real-time wireless monitoring network
 • Multiple alarms via SMS, email and external siren
 • Worldwide license-free 2.4 GHz band
 • Operating keypad and LCD display
 • API for integrating DataNat hardware with proprietary systems
 
DataNet System Contains       
 • DNR900 Receiver/Repeater - the heart of the system controls and collects the data from the end units. Also suitable for extending the system range
 • DNL910 and DNL 920 - loggers with internal temperature and/or humidity. Supports four external inputs: 4 to 20 mA, 0 to 1V, 0 to 50 mV, PT-100 2 wires, Thermocouples (J,K and T), Contact, Pulse Counter and Frequency
 • DNL910 PA and DNL920 PA - loggers with integrated power amplifier for extended range. Same supported external and tnternal sensors as DNL910 and DNL920.
 • DNR800 Mini Repeater -cost-effective unit for extending the system range.
 • DNL804-BXT, DNL808-BXT, DNL80-BXT -cost-effective loggers supporting up to two inputs, measuring temperature, humidity and current (4-20 mA). Includes up to four AA 3.6V for 3-yea battery life.


 


Specifications

Brochure
Click here to view DataNet Brochure (PDF Format)  252 kb

DataNet Diagram
Click here to view Datanet Diagram

Connect Datanet to The Pt100 (VDO files)                                                                                          


 

 

 


หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com