หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | Frequently Asked Questions |DaqPRO™ 

The DaqPRO is a portable, battery oqerated data acquisition and logging system offring 16-bit, high resolution, 8 channel data logging. The DaqPRO features powerful graphical display and andlysis functions for measuring voltoge, current and temperature. ot is designed to provide a professional, com pact, standalone low cost data logging system for a wide bariety of applications.

System benefits include :
 • High-end data acquisition hand-held mobile solution
 • 8 channels each capable of measuring seven popular parameters
 • Setup on every port makes it viable for all industries
 • Stand-alone operation: Display and keyboard for field programming and analysis (graph/table)
 • Rechargeable 7.2V battery with over 500 charging cycles
 • High sampling rate – up to 4,000 samples/second (on Input 1 only)
 • Large data storage 512 KB RAM
 • Fast communication channels: USB
 • Multiple logging storage of up to 100 sampling sessions
 • Built-in clock and calendar keeps track of time and date for each data recording
 • On screen text editing to annotate collected data
 • Value for money

 

 Truly Independent Data Acquisition in the Field

DaqPRO™ is battery operated and is capable of sampling, processing and displaying measurements without connecting to a computer. Designed to serve the needs of professional data loggers, DaqPRO™ is a professional, cost-effective, compact and stand-alone data logging system that can be used with a wide variety of applications. This 16-bit, high-resolution, eight-channel data logger offers the pros graphic displays and analysis functions for measuring voltage, current and temperature in real-time.         


Accessories
 • Carrying case
 • NTC temperature probe
 • Solar cell and battery for field data logging
 • Weather box complies with the IP-67 standard for protecting DaqPRO™ while working in field applications
Specifications

     

DaqPRO™ 5300 8-Input Channel Measurement

0 – 24 mA
 • Range 0 to 24 mA
 • Resolution 4.76 µA
 • Accuracy ±0.5%
 • Loop impedance 21Ω
0 – 50 mV
 • Range 0 to 50 mV
 • Resolution 3 µV
 • Accuracy ±0.5%
0 – 10 V
 • Range 0 to 10 V
 • Resolution 200 µV
 • Accuracy ±0.5%
 • Loop impedance 125 KΩ 
Temperature NTC
 • NTC – 10/100KΩ resistor
 • Range -25 to 150 ºC
 • Resolution 0.05 ºC
 • Accuracy 0.5%
Temperature PT-100
 • Range -200 to 400 ºC
 • Resolution 0.1 ºC (7 mΩ)
 • Accuracy:
 •  -200 to -50 ±0.5 %
 • 50 to 400 ±0.5 %
 • -50 to 50 ±0.5 ºC

The DaqPRO™ offers up to eight PT-100 2-wire channels or four PT-100 3-wire channels

Temperature Thermocouple J
 • Range -200 to 1,200 ºC
 • Resolution 0.1ºC (1 µV)
 • Accuracy :       -200 to -50 ±0.5%
                       -50 to 1,200 ±0.5%
                       -50 to 50 ±0.5ºC
 • Cold junction compensation error: ±0.3 ºC

Temperature Thermocouple K

 • Range -250 to 1200 ºC
 • Resolution 0.1ºC (1 µV)
 • Accuracy :       -250 to -50 ±0.5%
                       -50 to 1,200 ±0.5%
                       -50 to 50 ±0.5ºC
 • Cold junction compensation error ±0.3 ºC
Temperature Thermocouple T
 • Range -200 to 400 ºC
 • Resolution 0.1 ºC (1 µV)
 • Accuracy :      -200 to -50 ±0.5%
                       -50 to 400 ±0.5%
                       -50 to 50 ±0.5ºC
 • Cold junction compensation error ±0.3 ºC
Internal Temperature
 • Range -25 to 70 ºC
 • Resolution 0.1ºC (1μV)
 • Accuracy ±0.3ºC
Pulse Counter (Input 1 only)
 • Optocoupler input Range: 0-65,000
 • Input signal: 0-5 V
 • Input impedance: 470Ω
 • Bandwidth: 0-25 Hz
Frequency Meter (Input 1 only)
 • Optocoupler input Range: 20-4,000 Hz
 • Input signal: 0-5 V
 • Input impedance: 470Ω
Connect DaqPRO to The Pt100 (VDO files)
Connect the Pulse Counter sensor

 

 หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com