หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | Produce . | Meat . | Seafood . | Deli . | Floral . | 

Supermarkets

Miatech manufactures an array of equipment designed to help supermarkets with perishable control issues. With solutions for every department, supermarkets achieve more attractive displays, greater profits, and substantially reduced shrinkage. 
 
Having Miatech as a partner in your perishable strategy can help you to achieve your goals for freshness and quality. We hope that you will take the time to learn more about the many ways in which Miatech can help win customers and increase profits.

Produce

Miatech specializes in solutions that improve appearance, maintain quality and freshness, and extend the shelf life of produce offered in supermarkets today. Many of our solutions can more than double the shelf life of retail produce.

While produce is on display, or in the walk in cooler, often conditions remain that fail to meet ideal humidity levels, ethylene levels and provide for the proper hydration. Such conditions can negatively impact the fruits and vegetables sold by supermarkets. At Miatech, we manufacture and install equipment around the world that addresses these very concerns. The results are a more profitable department and an improved image for the consumer.

The following pages will give you a better idea of the opportunities and benefits that can be achieved when you allow Miatech to adapt one or more of our many solutions to your retail environment.  

>> more information ...Meat

Expensive displays of fresh red meat benefit significantly from service case humidification. Meat merchandisers now insist on the appealing sheen that is maintained by proper humidification.

While the better look is important to the overall reputation of the entire store, you typically see a weight loss variance of 2% or more verses not humidifying. Weight savings will vary according to the type of refrigeration, how the meat is cut, and how long it is displayed, but, humidification makes a bigger difference than you might think. Miatech offers three different types of technology to meet the demands of today’s variety of cases. 
Fresh looking displays will always out sell “tired looking” product. Ask those behind the service case… they know! Our charts will show why you can’t afford to be without a fresher looking display. Learn more from a Miatech representative about how we can help you achieve your goals.

>> more information ...Seafood Overview 

Fresh seafood displays are sold by weight, so it makes sense to minimize losses due to dehydration of the seafood displayed. There are three primary reasons for using Miatech equipment to manage the hydration of your seafood displays:

1) Merchandisers desire fresher and more attractive displays
2) Impact on odor control
3) Quick payback from reduced waste and weight loss.
 
Typical weight loss for this product category can vary based on the length of time displayed, the type of seafood, and ratio of surface area exposed /weight of product. In any event, a very conservative 2% variance can be expected. When you review the charts provided, you can see how quickly this can add up.
 
 Whether using ice tables, or service cases for displaying seafood, Miatech has a professional solution that will help you accomplish your goals.

>> more information ...


Deli Overview

If you operate the deli service case with product wrapped in plastic, then Miatech equipment will be of little use to you. If, on the other hand, the deli case has a lot of opened sliced meats, cheese, etc. then a Miatech humidification system is really a must for your display!

You can expect our system to cut your waste by at least 50%, give you fresher and more appealing displays, and will typically show you a weight loss reduction of at least 2%. Weight loss will vary based on how thin the meats, cheeses and other products are cut. The more surface exposed for the weight, the greater the loss. Our charts will show why you can’t afford to do without proper hydration.

For salads that develop a “crust”, and other similar product challenges, the appropriate humidification system will minimize those issues, while at the same time communicating to staff the importance you place on the proper care of your display.

>> more information ...Floral Department Overview

Stores that display cut flowers, either in refrigerated rooms or large coolers, can benefit greatly by humidifying the area to 90% or more. This also applies to walk-in coolers used for storing floral products. With controls that insure precise humidity levels and substantially extend the life of cut flowers, Miatech’s Vorias product line is perfect for achieving the desired results.

The benefit of proper humidity in such applications is a better looking floral display that reflects positively on the store image. There comes a time when flowers must be thrown away if an acceptable appearance has not been maintained, but a properly installed Vorias system will significantly reduce the losses that occur from dehydration.

>> more information ...Night Blinds Overview

When your store is closed at night your refrigeration cases are still working, so why leave them open to release cold air and waste energy? Our Aspis night blinds are the most technically advanced night blinds in the industry. Our unique woven aluminum fabric, with nano-silver coating, offers superior performance, while at the same time resisting bacteria and the development of bio-film better than any other product on the market. In addition, Miatech’s Aspis night blinds have shown energy savings from 8% to as much as 41%. In all cases, the end users were delighted with the results. 

Much has gone into our design including; optional magnets for easy installation, and speed reducers that prevent damage from blinds being retracted in a careless manner.

>> more information


หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com