หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | Warehouse & Room Humidification | Airborne Bacteria & Ethylene Control . | Floral Humidification . | Floral Ethylene Control . |


Preserving your perishables from ethylene and airborne bacteria during transportation is a very important link in providing quality perishables to the end consumer. When fruits, vegetables and flowers are harvested far away from the place that is the consumption destination, providing proper transportation conditions brings both a better value for the consumer, and higher profits for the merchant.

Apart from general requirements for ethylene and bacteria control equipment (cost effectiveness, low maintenance, user friendly, odor removal), solutions for preserving perishables during transportation need to have few special features. Among these desirable features are; small size, freedom from an external power source, and ease of installation and replacement.
Regular solutions for preserving perishables in warehouses are not practical for the same purpose in sea and truck containers. That’s why Miatech has developed a special solution for preserving perishables during transportation, which makes this process very easy and very effective.
Check the additional benefits of our equipment in the “Advantage of Miatech” section!

Cut your waste by as much as 29% Kills odor and rot causing airborne
bacteria and molds
Prevents premature ripening, decay
and discoloration

 
Applications

The “Eris” is an antimicrobial air filter used to eliminate airborne pathogens and ethylene gas.
The filter is used to prolong the life of food and other perishable products, increase food safety, remove odors, and create a pleasant environment in refrigerated containers and trucks during storage and transportation.

The filter is constructed of a non-woven fiber that is blended with oxidizers and absorbent particles designed to remove ethylene, as well as destroy airborne bacteria, thanks to a special antimicrobial coating. Another significant point is that the Eris Filter can be easily used in containers by simply placing
it near the air inlet. The outer layer of the case has four Velcro hook fasteners that match up with a self adhesive Velcro strip for secure fastening. It requires very low maintenance; change it once a month in truck containers, or after arriving at the destination port when used in sea containers.

The entire filter is 72” long by 12.5” high and 1” thick. This is placed in a manner that will not
disrupt the intake airflow.

The Eris is an effective filter that will make transportation of perishables a lot less stressful!

 


หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com