หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | Thermostat . | Telethermostat . | Refrigerant pressure gauge . | Industrial Pressure Gauge . |
 
02.00 - 25x58
Model  1025x58

without bi-metal compensation accuracy ± 3 %

case: ABS, black or white
window: Plexiglass
options:
 • coloured scale
 • available case colours blew, red, yellow, green
 • fronframe ABS chromed or in case colour
 • bi-metal compensation
 • mountingadapter 74x32, black, or white
 • u-clamp

Data sheet ( 107.7 KB)


02.00 - 11x64 & 11x70
Model 1011x64 , 1011x70 
without bi-metal compensation accuracy ± 3 %

case: ABS, black or white
window: Plexiglass
options:
 • coloured scale
 • front in rectangle shape

Data sheet ( 38.8 KB)


02.22
K3
Model 1060 K3 (dia. 64 mm.)
Model 1080 K3 (dia. 84 mm.)
Model 1100 K3 (dia. 105 mm.)

 3 possibilities to mount

 • front panel mounting with integrated springclips
 • front panel mounting with 3-hole front flange
 • surface mounting with back flange
 • without bi-metal compensation accuracy ± 3 %
case: ABS, black or white
window: Plexiglass
options:
 • coloured scale
 • available case colours blew, red, yellow, green
 • fronframe and case ABS chromed
 • u-clamp
 Data sheet ( 54.3 KB)

02.01
 
Model  : 1060 KB  (dia. 64 mm.)
Model  : 1080 KB  (dia. 84 mm.)
Model  : 1100 KB  (dia. 105 mm.)

With bi-metal compensation
Accuracy ± 2 %

case: steel sheet corrosion protected
window: glass
bezel: chromed
options:
 • back adjustment
 • accuracy ±1%, ±1.5%
 • drag pointer
 • customized dial, coloured scal
 • plexiglassfrontring black or stainless steel

Data sheet ( 111.2 KB )

 

02.08Model  : 1060 KB /f (dia. 64 mm.)
Model  : 1080 KB /f (dia. 84 mm.)
Model  : 1100 KB /f (dia. 105 mm.)

Without bi-metal compensation
with back adjustment
Accuracy ± 2 %

case: steel sheet corrosion protected
window: glass
bezel: chromed
options:

 • drag pointer
 • customized dial, coloured scale
 • plexiglass
 • frontring black or stainless steel

Data sheet (47.8 KB)

 

02.89 - Low Cost -
Without bi-metal compensation
with back adjustment
Accuracy ± 3 %

Model  : 1060 KB /fs (dia. 64 mm.)
Model  : 1080 KB /fs (dia. 84 mm.)
Model  : 1100 KB /fs (dia. 105 mm.)

case: steel sheet corrosion protected
window: glass
bezel: chromed
options:

 • customized dial, coloured scale
 • plexiglass
 • frontring black or stainless steel
Data sheet ( 47.8 KB)

 

02.07
 
With bi-metal compensation
Accuracy ± 2 %

case:

 • 1072x72/60 KB  ABS, black
 • 1096x96/80 KB  steel sheet corrosion protected

window: plexiglass / glass
bezel: chromed
options:

 • back adjustment
 • accuracy ±1%, ±1.5%
 • drag pointer
 • customized dial, coloured scale

Data sheet ( 46.7 KB)


02.03
 
With bi-metal compensation
Accuracy ± 2 %

Model  : 1060 F (dia. 64 mm.)
Model  : 1080 F (dia. 84 mm.)
Model  : 1100 F (dia. 105 mm.)

case: steel sheet corrosion protected
window: glass
(type 1100 F made of MAKROLON)
bezel: st.-steel polished or chromed
options:

 • back adjustment
 • accuracy ±1%, ±1.5%
 • drag pointer
 • customized dial, coloured scale
 • plexiglass

Data sheet ( 122KB)

 

 02.38

Without bi-metal compensation
with back adjustment
Accuracy ± 2 %

Model  : 1060 F/f (dia. 64 mm.)
Model  : 1080 F/f (dia. 84 mm.)
Model  : 1100 F/f (dia. 105 mm.)


case: steel sheet corrosion protected
window: glass (type 1100 F made of MAKROLON)
bezel: st.-steel polished or chromed
options:
 • drag pointer
 • customized dial, coloured scale
 • plexiglass

Data sheet ( 43.3 KB)

 

02.39 - Low Cost
Model  : 1060 F/f ( dia. 64 mm. )
Model  : 1080 F/f ( dia. 84 mm. )
Model  : 1100 F/f ( dia. 105 mm. )

Without bi-metal compensation
with back adjustment
Accuracy ± 3 %

case: steel sheet corrosion protected
window: glass(type 1100 F made of MAKROLON)
bezel: st.-steel polished or chromed
options:

 • customized dial, coloured scale
 • plexiglass

Data sheet ( 43.3 KB)

 

02.13
U-clamp fixing
With bi-metal compensation
Accuracy ± 2 %

 
Model : 1063 KB/V    ( dia.  63mm. )
Model : 1080 KB/V    ( dia. 80 mm. )
Model : 1100 KB/V    ( dia. 100mm. )
Model : 1160 KB/V   ( dia.  160 mm. )
 

Case : INOX
window: plexiglass
front ring: INOX polished
options:

 • back adjustment
 • accuracy ±1%, ±1.5%
 • drag pointer
 • customized dial, coloured scale
 • glass
 • glycerine filling

Data sheet ( 55.7 kb)

 

02.31
case: INOX
window: plexiglass
front ring: INOX polished

Model : 1063 F/V    ( dia.  63mm. )
Model : 1080 F/V    ( dia. 80 mm. )
Model : 1100 F/V    ( dia. 100mm. )
Model : 1160 F/V   ( dia.  160 mm. )

options:
 • back adjustment
 • accuracy ±1%, ±1.5%
 • drag pointer
 • customized dial, coloured scale
 • glass
 • glycerine filling

Data sheet ( 58.2 kb)

 

02.06
Thermometer in steel sheet case for wall mounting with wall holder

Model 1060 WK
Model 1080 WK
Model 1100 WK
With bi-metal compensation
Accuracy ± 2 %

case: steel sheet plastic coated, light grey
window: glass
(type 1100 WK made of MAKROLON)
bezel: chromed

options:

 • back adjustment
 • accuracy ±1%, ±1.5%
 • drag pointer
 • customized dial, coloured scale
 • plexiglass
 • case in black

Data sheet ( 91.6 kb)


 
 

 หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com