หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | MGS series . | Gas Product Comparison |


  
   

The MGD is the ideal gas detection solution for installations requiring a quality and affordable stand-alone gas detector.

It consists of 1 to 6 remote gas sensors connected to and powered by a controller. The controller provides visual, audible, and relay alarms on the detection of gases.

The system is available with one or two levels of alarm.

Murco Gas Detector sensors can be used for:

  • detecting refrigerant gases including ammonia, CO2, halocarbons, and hydrocarbons.
  • speedy detection of combustible gases including methane, propane, butane, LPG, and hydrogen.
  • detection of toxic and VOC gases including acetone, benzene, ethanol, and many more.

A range of sensor enclosures are available for special applications.

 download MGD Gas Detector leaflet (including list of gases)  304Kb
 
Gas detector in chiller application 

  
 

 
The standard sensor enclosure, IP41, is suitable for applications in normal conditions and in facilities with low levels of dust or moisture.

This enclosure is typically used in plant rooms, machinery rooms, and cold rooms.

The standard Semiconductor model can be used in atmosphere where temperature ranges between -20°C to
+50°C.

In the case of infrared sensor heads for carbon dioxide detection, the standard temperature range is 0°C to +50°C.

Click for download document

 

 
The IP66 version is recommended for applications where high levels of dust, moisture or condensation are present.
It is not available for IR CO2 sensors.

The sensor is fitted with a Delrin head with sintered steel face disc which projects outside an IP66 enclosure.

This ensures fast sensor response and prevents condensation reaching the electronics.

It is rated –40 °C to +50 °C. (+40 °C with electrochemical sensors)

Click for download document


The ATEX approved Exd remote sensor head is used in hazardous areas, where flammable gases, vapour fumes or dust are present..

This is an economical alternative to the Exd enclosure.

The Exd remote senor head is located in the Ex area and is connected by a 5 meter cable to the enclosure outside the hazardous area: a standard, IP66, or other.

The sensor head is approved for Zone 1 and Zone 2. Ex d IIB+H2 T6

Typical applications include areas classified as hazardous such as machinery rooms, boiler rooms, storage facilities, and refrigerated areas.

Click for download document

 
 


The ATEX standard Exd enclosure is typically used in hazardous areas, where flammable gases, vapour fumes or dust are present.

Typical applications include hazardous areas such as machinery rooms, boiler rooms, storage facilities, and refrigeration.

The enclosure is approved for Zone 1 and Zone 2. It is flameproof, explosion proof, and weatherproof (ATEX, Ex d IIB+H2 T6 IP66).

Standard Entries: 20 I.S.O metric, 1.5mm pitch

Click for download document

 

The Remote Head (M42 thread) on 3m cable may be used when you require the sensor enclosure at eye level or say for a controls enclosure but you want to maintain a leak high up or remote from the sensor enclosure, say on a chiller.

It may also be used to monitor pressure relief valves (tied off a vent pipe).


Click for download document 
 

 

The sensor head is fitted into a threaded gun barrel fitting 1” BSP. It is then wired back to the sensor PCB.

The 1” BSP fitting screws into a tee on the vent pipe 1-2m above the pressure relief valve.

The tee may be drilled (2mm) to ensure any pressurised leakages do not damage the sensor, to ensure gas flow across the sensor face and to allow the introduction of test gas to the sensor.


Click for download document

 
The airflow duct mount sensor has been developed to monitor airflows or ducts while allowing easy access to the sensor for maintenance.

It is mounted on the outside of the duct, and a pitot type sample tube extends into the duct. The airflow goes in one leg of the pitot up into the sensor box, where the sensor head lies, and back out into the duct.

Typically they are used to monitor refrigerant leaks in air conditioning systems or any gas in

Click for download document


The IP55 enclosure is recommended for applications where dust or moisture, non condensing, is present. The breather drain must point downwards.

Typical applications include: cold stores, swimming pools, outdoor areas, marine industry, and food processing plants.

It can be used for applications down to -40 °C.

This enclosure is also used for Carbon Dioxide low temperature applications (to –40 °C). In this case a small internal heater circuit and switch
ensures adequate temperature conditions for the sensor head.

In the case of CO2 it is used when temperature is below 0°C.

Standard Entries: 20mm ISO metric

Click for download document


In certain installations where aesthetics are very important, we offer an alternative arrangement for the sensor.

You can fit the sensor head behind an elegant stainless-steel face plate (brass option shown) while the rest of the electronics are located in a void.

Alternatively, a metal face plate can be painted to suit your decor.

Because Murco designs and manufactures all its detection systems, it is able to tailor solutions to meet the requirements of any client.

Click for download document 

 

 


หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com