หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | Diagrams . |NTC, PTC, Pt100, TcJ, TcK, TcS Multi-probe input, with time/ temperature cycle management
1  or  2 stage digital controllers with single display
  • XT200C series: the Universal easy-to-use controller
  • Designed to do timed cycles in both industrial and commercial applications. During the cycle the running time is displayed
  • Stock optimization: thanks to the multi-probe inputs
  • 1 or 2 stage ON/OFF or PID with direct or reverse action
  • Temperature inputs: PTC, NTC, Pt100; Thermocouple J, K or S by selecting the parameters
  • 230V direct power supply from main voltage
  • Display with integrated measurement unit (°C/°F)
  • HOT KEY for quick programming
  • TTL serial output with standard Modbus-RTU protocol
  • Max cycle duration: 19h - 59min

XT210C  ON/OFF confihurable digital 1 stage controller
XT211C  ON/OFF confihurable digital 1 stage controller with alarm relay
XT220C  ON/OFF confihurable digital 2 stage controller
XT211C  ON/OFF confihurable digital 2 stage controller with alarm relay


FEATURES XT210C XT211C XT220C XT221C
Display : number digits ± 3½ d.p.
Power supply 12, 24Vac/dc    110, 230Vac
Probe inputs
NTC, PTC, Pt100, TcK, TcJ, TcS config
Relay outputs
Stage 1 8A
Stage 2 - - 8A 8A
Alarm - 8A - 8A
Other
Digital input present
Hot Key / prog Tool Kit output present
Serial output TTL
Buzzer option

 หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com