หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | Ammonia | Glycol |

  

Unit cooler   GHN.2
Deep - freeze store rooms, large cold rooms
 
R404A, R134a, R22        4 - 110 kw

 • wide range of accessories 
 • low maintenance, long service life
 • simple cleaning (hinged drip tray and bend sleeve, hinged heating
 • plate on units without heating plate, fans can be opened)
 • corrosion-proof through powder coating
 • fin spacing 4, 7, 10 or 12 mm
 • thermically decoupled drip tray
 • robust design
 • reduced defrosting power through simple reconnection
 • optimum condensate drainage
 • more powerful fans from installation size 050
 • HACCP certified 

High efficiency unit cooler    GHF
Cold rooms up to medium size, deep-freeze storage
 
R404A, R134a, R22        0.8 - 50 kw 
 • adapted for normal and deep-freeze refrigeration
 • fin spacing 4 mm or 7 mm
 • leak-proof solder joints
 • accessories: electric defrost, 
 • epoxy-coated fins 

Slim line unit cooler   GDF
for small cold rooms / cold chambers
 
R404A, R134a, R22        0.7 - 9.2 kW

 • suitable for normal cooling and low temperature applications 
 • high efficiency EC fans as standard
 • low noise design
 • simple cleaning
 • thermally decoupled drip tray
 • electric defrosting for coil and drip tray

Dual discharge unit cooler   DHN
Deep - freeze store rooms, large cold rooms
 
R404A, R134a, R22        4 -61  kw 

 • low space requirement, high efficiency
 • compact form 
 • leak-proof solder joints
 • corrosion resistant due to DD varnishing
 • broad range of accessories
 • fin spacing 4, 7 or 10 mm

High efficiencn double coil   DHF
Cold rooms, up to medium size
 
R404A, R134a, R22        4 -61  kw

 • low headroom 
 • 3 noise levels
 • fin spacing 4,0mm or 7,0 mm
 • leak-proof solder joints
 • easy cleaning
 • low-maintenance
 • end and center plates made of corrosion resistant aluminium alloy AlMg3 

Evaporator for processing room  GBK
draft - free refrigeration of processing rooms
 
R404A, R134a, R22        8  - 42  kw

 • draft-free air distribution in processing rooms
 • patented system
 • easily cleaned (hinged drip trays)
 • broad range of accessories
 • corrosion resistant
 • climate register can be selected
 • different materials can be selected 

 

 

 


 

 

 หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com