หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 

COOKING OVEN DIGITAL CONTROLLERS

XF320M  Digital controller for cooking ovens with separated ceiling and bottom power regulation, with steam injection and internal RTC for starting and cooking time management

XF330M  Digital controller for cooking ovens with separated ceiling and bottom temperature regulation, with steam injection and internal RTC for starting and cooking time management,
auxiliary ON/OFF relay

M:144x72mm


XF331M   Digital controller for cooking ovens with separated ceiling and bottom temperature regulation, with steam injection and internal RTC for starting and cooking time management

XF332M   Digital controller for cooking ovens with separated ceiling and bottom temperature regulation, with steam injection, fans management and internal RTC for starting and cooking
time management

M:144x72mm


FEATURES XF320M XF330M XF331M XF332M
Temperature display : number digits n° 1 x 3 n° 2 x 3 n° 2 x 3 n° 2 x 3
Clock display :  number digits 4 4 4 4
Power % indicator bar graph -- -- --
Power supply 24, 110, 230V 24, 110, 230V 24, 110, 230V 24, 110, 230V
Probe inputs
Zone Pt100, TcJ, TcK - - -
Ceiling - Pt100, TcJ, TcK Pt100, TcJ, TcK Pt100, TcJ, TcK
Buttom - Pt100, TcJ, TcK Pt100, TcJ, TcK Pt100, TcJ, TcK
Steam Pt100, TcJ, TcK - - -
Relay outputs
Ceiling 8A 8A 8A 8A
Bottom 8A 8A 8A 8A
Fans - - - 12A
ON/OFF - 8A 8A -
Light 8A 8A 8A 8A
Steam generator 12A 12A 12A -
Steam injection 8A 8A 8A 8A
Steam extractor 8A 8A - 8A
Other
Digital input - - present -
Hot Key output present present present present
Buzzer option option option option
หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com