หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 THP400  PRINTER


 

It's perfect for cold chain transport and delivery applications where the personal needs to perform all this operations quickly and without a computer.

  • Using the THP400, a driver becomes autonomous to perform all the common operations:
  • Start a mission, before departing for a new trip where loading begins.
  • Check for alarm conditions at any time, especially when making a delivery.
  • Print a log hardcopy when delivering a product or when requested.
  • Stop the mission after the last delivery.
  • A rechargeable battery powers the THP400 and allows printing several hundreds of reports before needing to be recharged.

 click image  ---> 

 

The temperature and humidity data log is not deleted from the Thermochron® or Hygrochron®, nor is the log operation disturbed in any way. The log data can be latter downloaded at the office with an apropriate software.

Direct print from Thermochron and Hygrochron log.

The THP400 printer is a portable device that prints log reports directly from Thermochron® and Hygrochron® data loggers.
Besides printing the temperature and humidity log reports it's also able to start and stop a mission and also check alarm status.

It's perfect for cold chain transport and delivery applications where the personal needs to perform all this operations quickly and without a computer.
Using the THP400, a driver becomes autonomous to perform all the common operations:

  • Start a mission, before departing for a new trip where loading begins.
  • Check for alarm conditions at any time, especially when making a delivery.
  • Print a log hardcopy when delivering a product or when requested.
  • Stop the mission after the last delivery.

A rechargeable battery powers the THP400 and allows printing several hundreds of reports before needing to be recharged.

The temperature and humidity data log is not deleted from the Thermochron® or Hygrochron®, nor is the log operation disturbed in any way. The log data can be latter downloaded at the office with an apropriate software.

 


หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com