หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 
 
DB 100  Sound level meter is reliable, easy to use and in accordance with metrology requirements.

Technical data :
 • Measured parameters : LA et LAeq
 • Other displayed parameters : LAFmax, LAFmin, LASmax, LASmin
 • Frequency weighting : A
 • Measuring range : 30-130 dB
 • Resolution : 0,1 dB

DB100 can measure :
 • Class 2 sound level meter
 • 30 to 130 dB
 • Frequency weighting A
 • Sound-pressure level LA
 • Time everaged sound level LAeq
 • Supplied with calibration certificate

DB 200 

Measured values : L, Leq, LE, Lpk.
Five different measurement modes.

 Measuring range :

 • Measurement dynamic: Lp/Leq: 100 dB - Lpk: 50 dB
 • A-weighted measurement range: 30-130 dB
 • C-weighted measurement range: 35-130 dB
 • Z-weighted measurement range: 35-130 dB
 • Peak channel measurement range: 83-133 dB
   
DB200 can measure : 
 • Class 2 sound level meter integration-averaging with storage function
 • 30 to 130 dB
 • Frequency weighting A, C, Z
 • Weighted sound level L
 • Equivalent continous level Leq
 • Sound exposure level LE
 • Peak pressure level LpK
 • Supplied with calibration certificate and LDB 23 software
 


DB 300/1 & DB 300/2

Sound level meter integrating-averaging with storage function


From the simple sound level measurement to the frequency analysis in real time, DB300/1 covers the most applications in the finding of solutions to get better the noise environment.

Technical data :

 • Dynamic range from 20 to 137 dB
 • The weighted noise level : LXY
 • The equivalent continuous level : LXeq
 • The peak pressure level : LUpk
 • The noise exposure level : LXE
 • Real time analyser by octave bands – 16 Hz to 16 kHz
 • Values and and graphic representation of the NR comfort criteria 
DB 300/1 & DB 300/2 : 
 • Class 2 or class  1 sound level meter intergrating-averaging with storage function
 • Dynamic range: 30 to 137 dB (class 2), 20 to 137 dB (class 1)
 • Real time analyser by octave bands: 31.5 Hz to 8 kHz (class 2), 16 Hz to 16 kHz (class 1)
 • Audio recordings on treshold
 • Frequency weighting A, C, Z
 • Weighted sound level LXY
 • Equivalent continous level LXeq
 • Sound exposure level LXE
 • Supplied with calibration certificate and LDB 23 software


DS 200

For the measurement of noise exposure at workstation.

Technical data :

 • Sound pressure level: LAF - LAS - max-min
 • Equivalent continuous level: LAeq - LCeq - max-min
 • Peak pressure level: LCpk - LZpk
 • Detection and peak counting: 135 dB - 137 dB - 140 dB
 • Daily sound exposure level: Lex,d
 • Sound exposure: EA
 • DOSE
DS 200 : 
 • Noise pressure level : LAF, LAS, max, min
 • Equivalent continuous level : LAeq, LCeq, max, min
 • Peak Pressure Level : LCpk, LZpk
 • Detection and peak counting: 135 dB, 137 dB, 140 dB
 • Dailu sound exposure level : Lex, d 
 • Sound exposure : EA, T : in Pa2H
 • DOSE
 • Supplied with calibration certificate and LDS 23 Software


DS 300

Individual noise dowimeter with two-channel measurement.

Technical data :

 • Only one dynamic range extended from 100 dB : 40 - 140 dB
 • Conventionnal and integrating-averaging sound level meter mode
 • Two-channel measurement
 • Audio-recording on exceeding thresholds, peaks or short LAeq
Measured values :
 • Sound pressure level: LAF – LAS – max-min
 • Equivalent continuous level: LAeq – LCeq – LXeq - octave bands 63 Hz/8 kHz
 • Detection and peak counting: 135dB – 137dB – 140dB
 • Daily sound exposure level: Lex,d
 • Sound exposure: EA,T : in Pa²h
 • DOSE

DS 300 : 

 • Only one dynamic range extened from 100 dB: 40 - 140 dB
 • Noise pressure level: LAF, LAS, max, min
 • Equivelent continuous level: LAeq, LCeq, LXeq
 • Daily sound exposure level: Lex,d
 • Detection and peak counting: 135 dB, 137 dB, 140 dB
 • Frequency andlysis: 63 Hz - 8 kHz
 • Audio recording on treshold
 • Two-channel measurement
 • DOSE
 • Supplied with calibration certificate and LDS 23 software


SDA

The sound level meter SDA is reliable, easy to use and in accordance with metrology requirements.

Technical data :
 • Measuring range: 30-130 dB
 • LA and LAeq
 • Other displayed parameters: LAFmax, LAFmin, LASmax, LASmin
 • Frequency weighting: A
 • Resolution: 0,1 dBหน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com