หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | คู่มือ XB series |  XB  Blast Chiller / Freezer Refrigeration Controllers
 • สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานล่วงหน้าได้ถึง 4 โปแกรม: โดยการตั้งค่าอุณหภูมิตามชนิดสินค้า
  การใช้งาน: อุณหภูมิเริ่มต้น (soft chill), อุณหภูมิใกล้จุดเยือกแข็ง (hard chill) และอุณหภูมิแช่แข็ง (freezing)
 • มีเอาท์พุทสำหรับต่อหน้าจอแสดงผลไปยังจุดอื่น เพื่อแสดงค่าอุณหภูมิใจกลางสินค้า
 • มีนาฬิกาตั้งเวลา (real time clock) ภายใน
 • มีเอาท์พุทสำหรับต่อเครื่องพิมพ์ (XB07PR) สำหรับพิมพ์รายงานค่าอุณหภูมิ และรอบการทำงานของ blast chiller
 • ดูการเปลี่ยนแปลงของสถานะได้ทุกระยะ และแสดงผลออกมาทางหน้าจอ
 • กำหนดเวลา รอบของการฆ่าเชื้อด้วยอัลตร้าไวโอเลต
 • สามารถใช้ Hot Key 128 หรือ Programming tool kit ช่วยในการโปรแกรม ซึ่งรวดเร็วและง่ายต่อการโปรแกรม 
 • กินไฟสูงสุด 5VA
 • จอแสดงผล 2 บรรทัด  LED สีแดง สูง 8  มม. และสีเหลือง สูง 5.6 มม. และ สัญลักษณ์ 14 ตัว

HACCP: A POSITIVE SOLUTIONS
The XB570L controller is dedicated to blast chiller applications and gives a solution to HACCP system. 
                                        
With the XB570L, food is rapidly cooled (both at +3°C and at –18°C) immediately after it has been cooked, to avoid the proliferation of bacteria that occurs when food is allowed to cool naturally or in a normal refrigerator.   
                                                                      
Ease of use and complete management of each blast chilling phase is guaranteed by 4 cycles that can be adjusted to suit any type of food. It is possible to display the temperature of either the air or the food insertion probe.                      
                                    
The hygiene of the blast chiller is guaranteed by an extra configurable output for sterilization by means of ultraviolet rays.

The optional XB07PR printer can be connected to the XB570L controllers to provide the user with a written report of all the main data required: cycle start and stop times, duration, the temperature of the product or the coldroom, all at regular intervals, via an internal time clock..............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

 

FREEZING CYCLE: HOW IT IS ACHIEVED.

The XB570L has 4 different soft and hard chill cycles in it’s memory. These can also be modiἀed by the User. Each cycle is deἀned with independent time and temperature parameters to set each control phase and can be combined even with the hold phase. The four cycles are directly selectable from the keyboard. The control of each cycle is carried out using the insert probe or by time duration.


Each cycle (Cy1, Cy2, Cy3 and Cy4) can be programmed with three different phases according to the food type.

• First phase: hard chill
Limits bacteria reproduction during the initial phase (from high temperature down to 2 °C). During “Hard Chill”, both compressor and fan are always “on” until the end cycle temperature is reached.

• Soft chill phase
Reduces the variation between the surface and core temperatures of the product. During “Soft Chill” the temperature of the room is regulated by the ambient probe: compressor is cycled to maintain a particular air temperature.

• Freezing cycle phase
Freezes the product in the shortest possible time. During the “Freezing Cycle” both compressor and fan are always on until the end temperature is reached.

• Holding phase
The holding phase maintains the ἀnal temperature reached by the chilling cycle.


รุ่น  XB570L
การแสดงผลที่หนึ่ง: หลักทศนิยม  ± 3 d.p.
การแสดงผลที่สอง: หลักทศนิยม  ± 3 d.p.
คีย์บอร์ด: ปุ่มกด  8
ไฟเลี้ยง  24, 110, 230Vac
รับอินพุทจากหัววัด
เทอร์โทสตัท  NTC / PTC
ยกเลิกการละลายน้ำแข็ง  NTC / PTC
หัววัดแบบเสียบตัวสินค้า 1  NTC / PTC
หัววัดแบบเสียบตัวสินค้า 2  NTC / PTC
หัววัดแบบเสียบตัวสินค้า 3  NTC / PTC
ดิจิตอลอินพุท
อลาร์ม เลือกการทำงานได้
สวิทช์ประตู มี
เอาต์พุทรีเลย์
รีเลย์ควบคุมคอมเพรสเซอร์ 20A
รีเลย์ควบคุมละลายน้ำแข็ง  8A
รีเลย์ควบคุมพัดลม   8A
รีเลย์ไฟแสงสว่าง 16A
รีเลย์เสริม 8A
รีเลย์ไฟอลาร์ม  16A
อื่นๆ
เอาต์พุต สำหรับ Hot Key 128 ช่วยโปรแกรม มี
เอาต์พุทสำหรับจอรีโมท X-REP เผื่อเลือก
เอาต์พุทสำหรับปริ้นท์เตอร์ เอาต์พุท XB07PR
Serial output  RS485
ออตสัญญาณเตือน  มี
Real time clock  มี


 หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com