หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 

  • อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบพัดลม สำหรับงานควบคุมความดัน และอุณหภูมิในอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น
  • รับอินพุตได้ทั้งความดัน และอุณหภูมิ
  • มีตัวถัง 3 ชนิด : โมดูล 4 DIN (500W) หรือ บอร์ดแบบเปิด (1kW หรือ 5 kW)
  • ใช้งานได้ทั้งDirect หรือ inverseสำหรับพัดลมคอนเดนเซอร์ หรือ คอยล์เย็น
  • สามารถตั้งค่า cut off ความเร็วรอบต่ำสุด และความเร็วรอบสูงสุดเมื่อเริ่มใช้งาน
  • เอาท์พุต Trigger สำหรับสั่งงานโมดูลอื่นๆ

Single - Phase Fan Speed Controllers

XV05PD , XV05PK  อุปกรณ์ควบคุมความเร็วของมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ไฟ 1 เฟส 
 มีกำลังสูงสุด 500 วัตต์, 2 แอมป์, อินพุต PWM
XV10PK  อุปกรณ์ควบคุมความเร็วของมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ไฟ 1 เฟส 
 มีกำลังสูงสุด 1000 วัตต์, 4 แอมป์, อินพุต PWM
XV22PK  อุปกรณ์ควบคุมความเร็วของมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ไฟ 1 เฟส 
 มีกำลังสูงสุด 2200วัตต์, 9.4 แอมป์, อินพุต PWM


 

 

 

 
รุ่น XV05PD XV05PK XV10PK XV22PK
ไฟเลี้ยง 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac
อินพุต สำหรับควบคุม PWM จาก XV10, XM600
ฟังก์ชั่น Direct-inverse - - - -
ฟังก์ชั่นความเร็วรอบสูงสุด เมื่อเริ่มใช้งาน - - - -
สัญญาณ Trigger มี มี มี มี
ฟังก์ชั่นความเร็วรอบต่ำสุด - - - -
ฟังก์ชั่น Cut off - - - -

 Single - Phase Fan Speed Advanced Controllers

XV105D

 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วของมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ไฟ 1 เฟส มีกำลังสูงสุด 500 วัตต์, 
 สำหรับอินพุต NTC.4÷20mA, 0÷1V หรือ 0÷10V

XV110K

 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วของมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ไฟ 1 เฟส มีกำลังสูงสุด 1กิโลวัตต์, สำหรับ
 อินพุต NTC.4÷20mA, 0÷1V หรือ0÷10V

XV150K

 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วของมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ไฟ 1 เฟส มีกำลังสูงสุด 5 กิโลวัตต์, 
 สำหรับอินพุต NTC.4÷20mA, 0÷1V หรือ 0÷10Vอินพุต

 

 

 รุ่น XV105D XV110K XV150K
ไฟเลี้ยง 230Vac
อินพุตควบคุม NTC 4÷20mA, 0÷1V หรือ 0÷10V
ฟังก์ชั่น Direct-inverse มี มี มี
ฟังก์ชั่นความเร็วรอบสูงสุด เมื่อเริ่มใช้งาน มี มี มี
สัญญาณ Trigger มี มี มี
ฟังก์ชั่นความเร็วรอบต่ำสุด มี มี มี
ฟังก์ชั่น Cut off มี มี มีหน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com