หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | 1 Stage diagram . | 2 Stage diagram . | Neutral zone diagram . | PID and 4 stage diagram . |

  • ชุดควบคุมที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม สำหรับการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และ ความดัน ทั้งในงานอุตสาหกรรม และงานทั่วไป
  • สามารถใช้กับหัววัดได้หลายประเภท
  • มีการควบคุมแบบเปิด-ปิด 1 หรือ 2 สเตจ หรือ PID ทั้งแบบ direct หรือ reverse
  • อินพุทสำหรับวัดอุณหภมิ: PTC, NTC, Pt100; Thermocouple J, K or S โดยเลือกจากพารามิเตอร์
  • อินพุตสำหรับวัดความดันหรือ ความชื้น : 4÷20mA, 0÷1V or 0÷10V โดยเลือกจากพารามิเตอร์
  • สามารถต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 230Vac  ได้โดยไม่ต้องใช้หม้อแปลง
  • หน้าจอสามารถแสดงหน่วย (°C / °F / RH / bar / PSI)
  • สามารถใช้ Hot Key หรือ Prog tool kit ช่วยในการโปรแกรมซึ่งรวดเร็ว และง่ายต่อการโปรแกรม
  • กินไฟมากสุด3VA
  • หน้าจอแสดงผลสีแดง ขนาดความสูง LED 10.5 มม.และ สัญลักษณ์ 5 ตัว

Indicator and 1 Stage Digital Control

XA100C  ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ เลือกอินพุตได้
XT110C
XT110D
อุปกรณ์ควบคุมโหลดแบบ ON/OFF สำหรับ 1สเตจ
XT111C
XT111D
XT111R
อุปกรณ์ควบคุมโหลดแบบ ON/OFF สำหรับ 1สเตจ พร้อมรีเลย์สัญญาณเตือน

รุ่น XA100C XT110C XT110D XT111C XT111D XT111R
แสดงผล:จำนวนหลัก ±3½ d.p.
ไฟเลี้ยง 24Vac/dc 24, 110, 230Vac
รับอินพุทจากหัววัด
NTC, PTC, Pt100, TcJ, TcK, TcS 4..20mA, 0..1V, 0..10V เลือกการทำงานได้
เอาท์พุตรีเลย์
สเตจ 1 - 8A no 8A/ nc 5A 8A no 8A/ nc 5A 8A
สเตจ 2 - - - - - -
สเตจ 3 - - - - - -
สเตจ 4 - - - - - -
รีเลย์สัญญาณเตือน - - - 8A no 8A/ nc 5A 8A
อื่นๆ
ดิจิตอลอินพุต มี
เอาต์พุตสำหรับ Hot Key ช่วยโปรแกรม มี มี* มี มี* มี มี
Serial output TTL TTL* TTL TTL* TTL TTL
Analog output - - 4÷20mA เผื่อเลือก - 4÷20mA เผื่อเลือก 4÷20mA เผื่อเลือก
ออตสัญญาณเตือน เผื่อเลือก

 * : Prog Tool Kit output and serial output only for models  with 12/24Vac/dc probe supply


2 Stage Digital Control

XT120C
XT120D
อุปกรณ์ควบคุมโหลดแบบ ON/OFF สำหรับ 2 สเตจ
XT121C
XT121D
XT121R
อุปกรณ์ควบคุมโหลดแบบ ON/OFF สำหรับ 2 สเตจ พร้อมรีเลย์สัญญาณเตือน


รุ่น XT120C XT120D XT121C XT121D XT121R
แสดงผล:จำนวนหลัก ±3½ d.p.
ไฟเลี้ยง 12, 24Vac/dc
110, 230Vac
24Vac/dc
24, 110, 230Vac
12, 24Vac/dc
110, 230Vac
24Vac/dc
24, 110, 230Vac
24Vac/dc
24, 110, 230Vac
รับอินพุทจากหัววัด
NTC, PTC, Pt100, TcJ, TcK, TcS
4..20mA, 0..1V, 0..10V
เลือกการทำงานได้
เอาท์พุตรีเลย์
สเตจ 1 8A no 8A/ nc 5A 8A no 8A/ nc 5A 8A
สเตจ 2 8A no 8A/ nc 5A 8A no 8A/ nc 5A 8A
สเตจ 3 - - - - -
สเตจ 4 - - - - -
รีเลย์สัญญาณเตือน - - 8A no 8A/ nc 5A 8A
อื่นๆ
ดิจิตอลอินพุต มี
เอาต์พุต สำหรับ Hot Key ช่วยโปรแกรม มี* มี มี * มี มี
Serial output TTL* TTL TTL* TTL TTL
Analog output - 4÷20mA เผื่อเลือก - 4÷20mA เผื่อเลือก 4÷20mA เผื่อเลือก
ออตสัญญาณเตือน เผื่อเลือก

 * : Prog Tool Kit output and serial output only for models with 12/24Vac/dc probe supply


Neutral Zone Digital Control

XT130C
XT130D
อุปกรณ์ควบคุมโหลดแบบ ON/OFF สำหรับ neutral zone
XT131C
XT131D
XT131R
อุปกรณ์ควบคุมโหลดแบบ ON/OFF สำหรับ neutral zone พร้อมรีเลย์สัญญาณเตือน


รุ่น XT130C XT130D XT131C XT131D XT131R
แสดงผล: จำนวนหลัก ±3½ d.p.
ไฟเลี้ยง 12, 24Vac/dc
110, 230Vac
24Vac/dc
24, 110, 230Vac
12, 24Vac/dc
110, 230Vac
24Vac/dc
24, 110, 230Vac
24Vac/dc
24, 110, 230Vac
รับอินพุตจากหัววัด
NTC, PTC, Pt100, TcJ, TcK, TcS
4..20mA, 0..1V, 0..10V
เลือกกานทำงานได้
เอาท์พุตรีเลย์
สเตจ 1 8A no 8A/ nc 5A 8A no 8A/ nc 5A 8A
สเตจ 2 8A- no 8A/ nc 5A 8A no 8A/ nc 5A 8A
สเตจ 3 - - - - -
สเตจ 4 - - - - -
รีเลย์สัญญาณเตือน - - 8A no 8A/ nc 5A 8A
อื่นๆ
ดิจิตอลอินพุต มี
เอาต์พุต สำหรับ Hot Key ช่วยโปรแกรม มี * มี มี * มี มี
Serial output TTL* TTL TTL* TTL TTL
Analog output - 4÷20mA เผื่อเลือก - 4÷20mA เผื่อเลือก 4÷20mA เผื่อเลือก
ออตสัญญาณเตือน เผื่อเลือก

 * : Prog Tool Kit output and serial output only for models with 12/24Vac/dc probe supply


2 Stage Pid and 4 Stage Digital Controllers

XT141C
XT141D
XT141R
อุปกรณ์ควบคุมสำหรับ 2 สเตจ พร้อมด้วยคำสั่งควบคุม PID พร้อมรีเลย์สัญญาณเตือน
XT151D อุปกรณ์ควบคุมโหลดแบบ ON/OFF สำหรับ 3 สเตจ พร้อมรีเลย์สัญญาณเตือน
XT160D อุปกรณ์ควบคุมโหลดแบบ ON/OFF สำหรับ 4 สเตจ


รุ่น XT141C XT141D XT141R XT151D XT160D
แสดงผล: จำนวนหลัก ±3½ d.p.
ไฟเลี้ยง 12, 24Vac/dc
110, 230Vac
24Vac/dc 24, 110, 230Vac
รับอินพุตจากหัววัด
NTC, PTC, Pt100, TcJ, TcK, TcS
4..20mA, 0..1V, 0..10V
เลือกการทำงานได้
เอาท์พุตรีเลย์
สเตจ 1 8A no 8A/ nc 5A 8A no 8A/ nc 5A no 8A/ nc 5A
สเตจ 2 8A no 8A/ nc 5A 8A no 8A/ nc 5A no 8A/ nc 5A
สเตจ 3 - - - no 8A/ nc 5A no 8A/ nc 5A
สเตจ 4 - - - - 8A
รีเลย์สัญาณเตือน 8A no 8A/ nc 5A 8A 8A -
อื่นๆ
ดิจิตอลอินพุต มี
เอาต์พุต สำหรับ Hot Key ช่วยโปรแกรม  มี* มี มี มี มี
Serial output TTL* TTL TTL TTL TTL
Analog output - 4÷20mA เผื่อเลือก
ออตสัญญาณเตือน เผื่อเลือก

 * : Prog Tool Kit output and serial output only for models with 12/24Vac/dc probe supply

 หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com