หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | Diagrams .. | Remote key Board .. | Kinds of circuit and regulation | Energy management | คู่มือ XC series |

 CONTROLLERS FOR COMPRESSOR RACK UP TO 15 COMPRESSORS/FANS

 • up to: 8 probe inputs
 • up to: 15 configurable relays
 • up to: 23 configurable d.i.
 • 2 analogue outputs for frequency compressors
 • 2 analogue outputs for inverter for fans
 • proportional band or dead band control
 • temperature and pressure display depending on the gas (Freon, NH3, CO2, ...)
 • reduced set point for energy saving management
 • hourly run time signals for maintenance
 • dynamic set point for energy saving
 • sub-cooling management
 • standard communication protocol ModBUS-RTU
 • Hot key or Prog tool kit connector for a quick and easy programming


XC1000D models can manage different compressor types :

 • scroll
 • semi-hermetic
 • multi stages
 • different power
 • screw

XC1008D  ชุดควบคุมการทำงานของ Compressor racks ได้ 8 คอมเพรสเซอร์ และพัดลมคอนเดนเซอร์.
XC1011D  ชุดควบคุมการทำงานของ Compressor racks ได้ 11 คอมเพรสเซอร์ และพัดลมคอนเดนเซอร์  ( สามารถใช้ได้ 2 เซอร์กิต )
XC1015D  ชุดควบคุมการทำงานของ Compressor racks ได้  15 คอมเพรสเซอร์ และพัดลมคอนเดนเซอร์ ( สามารถใช้ได้ 2 เซอร์กิต )
VGC810    คีย์บอร์ด สำหรับโปรแกรม ( จอ LCD - 240x96 pixel ) 


FEATURES XC1008D XC1011D XC1015D
ไฟเลี้ยง 24 Vac/dc ( TF10D)

24 Vac/dc ( TF20D)

24 Vac/dc ( TF10D)
รับอินพุทจากหัววัด เซนเซอร์
ทางดูด 1 NTC/ PTC/4÷20mA/0÷5V NTC/ PTC/4÷20mA/0÷5V NTC/ PTC/4÷20mA/0÷5V
ทางดูด 2 - NTC/ PTC/4÷20mA/0..5V NTC/ PTC/4÷20mA/0÷5V
คอนเดนซิ่ง 1 NTC/ PTC/4÷20mA/0÷5V NTC/ PTC/4÷20mA/0÷5V NTC/ PTC/4÷20mA/0÷5V
คอนเดนซิ่ง 2 - NTC/ PTC/4÷20mA/0÷5V NTC/ PTC/4÷20mA/0÷5V
รีเลย์เสริม 1 NTC/ PTC NTC/ PTC NTC/ PTC
รีเลย์เสริม 2 NTC/ PTC NTC/ PTC NTC/ PTC
รีเลย์เสริม 3 - NTC/ PTC NTC/ PTC
รีเลย์เสริม 4 - NTC/ PTC NTC/ PTC
ดิจิตอลอินพุต 
โลว์เพรชเชอร์สวิทช์ 1 ( main voltage ) มี มี มี
โลว์เพรชเชอร์สวิทช์ 2 ( main voltage ) - มี มี
ไฮเพรชเชอร์สวิทช์ 3 ( main voltage ) มี มี มี
ไฮเพรชเชอร์สวิทช์  4 ( main voltage ) - มี มี
Safety loads ( main voltage ) 8 11 15
Free of voltage 4 เลือกการทำงานได้ 4 เลือกการทำงานได้ 4 เลือกการทำงานได้
เอาต์พุตรีเลย์ 
โหลด ( Loads) 8 x 7A 11 x 7A 15 x 7A
รีเลย์สัญญาณ Alarm 2 x 8A 2 x 8A 2 x 8A
อื่นๆ 
เอาต์พุต สำหรับ Hot Key ช่วยโปรแกรม มี มี มี
Remote display output VGC810 VGC810 VGC810
Serial output RS485 RS485 RS485
เอาต์พุตสำหรับอินเวอต์เตอร์ คอมเพรสเวอร์ 4÷20mA/ 0÷10V เผื่อเลือก  2 x 4÷20mA/ 0÷10V
เผื่อเลือก 
2 x 4÷20mA/ 0÷10V
เผื่อเลือก 
เอาต์พุตสำหรับอินเวอต์เตอร์ พัดลม 4÷20mA/ 0÷10V
เผื่อเลือก 
2 x 4÷20mA/ 0÷10V
เผื่อเลือก 
2 x 4÷20mA/ 0÷10V
เผื่อเลือก 
ออตสัญญาณเตือน บนคีย์บอร์ด  เผื่อเลือก  บนคีย์บอร์ด  เผื่อเลือก  บนคีย์บอร์ด  เผื่อเลือก 
External module connections LAN เผื่อเลือก  LAN เผื่อเลือก  LAN เผื่อเลือก 


หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com