หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | Diagram , Keyboard . | Manuals XC series |XC700M /800M / 900M - up to 11 compressors / fan output applications

 • The XC700/800/900M series are designed for application involving the control and management of compressors and fans in compressor racks
 • Management of compressor racks with up to 9 compressors and 6 fans
 • Proportional band or dead band control
 • Load activation: in set sequence or with automatic rotation
 • Delay times and safeties setting
 • Temperature and pressure display
 • Reduced Set Point for energy saving management
 • Alarm input management: for each load, high and low pressure switch, liquid level
 • Operating data recording: pressure and loads
 • Last 10 alarms recording: kind of alarm, date and time for service calling
 • Graph and operating data printing via infrared, together with parameters and alarms
 • Built in run time meters for each stage + “maintenance due” signal
 • Easy parameters programming via Hot Key
 • Serial RS485 (ModBUS-RTU) output for connection to monitoring and supervising system

XC706M    ชุดควบคุมการทำงานของ Compressor racks ได้ 6 คอมเพรสเซอร์ หรือพัดลมคอนเดนเซอร์.
XC807M    ชุดควบคุมการทำงานของ Compressor racks ได้ 7 คอมเพรสเซอร์และพัดลมคอนเดนเซอร์.
XC811M    ชุดควบคุมการทำงานของ Compressor racks ได้ 11 คอมเพรสเซอร์และพัดลมคอนเดนเซอร์.

XC907M    ชุดควบคุมการทำงานของ Compressor racks ได้ 7 คอมเพรสเซอร์และพัดลมคอนเดนเซอร์ รวมบันทึกข้อมูล
XC911M    ชุดควบคุมการทำงานของ Compressor racks ได้ 11 คอมเพรสเซอร์และพัดลมคอนเดนเซอร์ รวมบันทึกข้อมูล


รุ่น XC706M XC807M XC811M XC907M XC91M

จำนวนหลัก จอแสดงผล 
ทางด้านดูด (suction) :

±4 d.p. ±4 d.p. ±4 d.p. ±4 d.p. ±4 d.p.

จำนวนหลัก จอแสดงผล  คอนเดนเซอร์ :

±4 d.p. ±4 d.p. ±4 d.p. ±4 d.p. ±4 d.p.
ไฟเลี้ยง  24, 110, 230 Vac/dc  24, 110, 230 Vac/dc  24, 110, 230 Vac/dc  24, 110, 230 Vac/dc  24, 110, 230 Vac/dc
รับอินพุทจากหัววัด เซนเซอร์
ทางดูด NTC/4..20mA NTC/4..20mA NTC/4..20mA NTC/4..20mA NTC/4..20mA
คอนเดนซิ่ง - NTC/4..20mA NTC/4..20mA NTC/4..20mA NTC/4..20mA
ดิจิตอลอินพุต 
โลว์เพรชเชอร์สวิทช์ มี มี มี มี มี
ไฮเพรชเชอร์สวิทช์ -  มี  มี  มี  มี
ระดับน้ำยาในถังรีซิฟเวอร์  มี  มี  มี  มี  มี
Load safety 6 7 11 7 11
เอาต์พุตรีเลย์ 
โหลด ( Loads) 6 x 8A   7 x 8A  11 x 8A  7 x 8A  11 x 8A
รีเลย์สัญญาณ Alarm 2 x 8A 2 x 8A 2 x 8A 2 x 8A 2 x 8A
เก็บข้อมูล
Alarms  10 รายการสุดท้าย   10รายการสุดท้าย  10 รายการสุดท้าย  10 รายการสุดท้าย   10 รายการสุดท้าย
Data - - -  pressure,loads  pressure,loads
อื่นๆ 
เอาต์พุต สำหรับ Hot Key ช่วยโปรแกรม มี มี มี มี มี
Serial output  RS485  RS485  RS485  RS485  RS485
Infrared output - - -  มี  มี
Reduce set point  มี  มี  มี  มี  มี
ออตสัญญาณเตือน  มี  มี  มี  มี  มี
Real time clock  มี  มี  มี  มี  มี


หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com