หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 

Order  Guide for Temperature and Humidity Sensors
Model : HL-SR/SR-L/SD/SW/SO  

Item : Temperature and Humidity Sensors

General :
The HL-S Series Transmitters devices house both a temperature or/and a humidity sensor in a wall, duct-mount, Immersion-mount(No RH) or outside style. The humidity sensor is capable of measuring Relative Humidity(RH) over the entire range of 5 to 95%, and its all-Polymer construction provides improved resistance to chemical corrosion.  

The HL-S series product line delivers devices with RH accuracy of either ±3% or ±5% RH. HL-S series temperature and humidity elements produce voltage or current output signals proportional to measured temperature and humidity for temperature and humidity indication. Temperature sensors are available in thin-film nickel and thin-film platinum. The elements are powered with 13.5 to 30 VDC or 20 to 30 VAC and feature a user-selectable humidity output of 0~10VDC or 0~5 VDC. 

download  PDF  details   Type
reference
Temperature  Output Range
°C
Humidity Output Range
%RH
Power supply
Pt
100
Pt
1000
NTC 0-5
V
0-10
V
4..20
mA
Display 0-5
V
0-10
V
4..20
mA
AC
24V

DC
13.5-35V

Room HL-SRT1 - - - - - - 0÷+50 - - - - - -
HL-SRT2 - - - - - - 0÷+50 - - - - - -
HL-SRT3 - - - - - - 0÷+50 - - - - - -
HL-SRT4 - - - - - - 0÷+50 - - - -
HL-SRT5 - - -- - - - 0÷+50 - - - -
HL-SRT6 - - - - -- - 0÷+50 - - - - -
HL-SRXH1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 - 0÷+50 - - 5÷95% -
HL-SRXH2 - 0÷+50 - - 5÷95% -
HL-SRXH3 -- 0÷+50 - - 5÷95% -
HL-SRT4-L - - - - - 0÷+50 - - - - - -
HL-SRT5-L - - - - - 0÷+50 - - - - - -
HL-SRT6-L - - - - - 0÷+50 - - - - - -
HL-SRXH1-L - - - T4 T5 T6 0÷+50 - - 5÷95% -
HL-SRXH2-L - - - 0÷+50 - - 5÷95% -
HL-SRXH3-L - - - 0÷+50 - - 5÷95% -
Duct HL-SDT1 - - - - - - -20÷+50 - - - - - -
HL-SDT2 - - - - - - -20÷+50 - - - - - -
HL-SDT3 - - - - - - 0÷+50 - - - - - -
HL-SDT4 - - - - - - -20÷+50 - - - - - -
HL-SDT5 - - - - - - -20÷+50 - - - - - -
HL-SDT6 - - - - - - -20÷+50 - - - - - -
HL-SDXH1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 - -20÷+50 - - 5÷95% -  

  Type
reference
Temperature  Output Range Power supply Sensor
Pt100 Pt1000 NTC 0-10V 4..20mA  °C AC24V

DC
13.5 - 35V

 Length
(mm)

Immersion HL-SWT1R5-100 - - - - -50 ÷ +150 - - 100
HL-SWT2R5-100 - - - - -50 ÷ +150 - - 100
HL-SWT3R5-100 - - - - - 0 ÷ +60 - - 100
HL-SWT4R5-100 - - - - -50 ÷ +150 100
HL-SWT5R5-100 - - - - -50 ÷ +150 100
HL-SWT6R5-100 - - - - -50 ÷ +150 - 100
HL-SWT1R5-200 - - - - -50 ÷ +150 - - 200
HL-SWT2R5-200 - - - - -50 ÷ +150 - - 200
HL-SWT3R5-200 - - - - - 0 ÷ +60 - - 200
HL-SWT4R5-200 - - - - -50 ÷ +150 200
HL-SWT5R5-200 - - - - -50 ÷ +150 200
HL-SWT6R5-200 - - - - -50 ÷ +150 - 200

 หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com