หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | Commander SK - | Affinity - HVAC/R Drive | Soft Starters |


   

 
  0.37kW - 1.9MW - Unidrive  SP - High performance AC drive
 
Unidrive SP is a complete drive automation range that covers the power spectrum from 0.37kW to 1.9MW. All drives share the same flexible control interface regardless of the power rating. Drives are packaged in three formats; Panel Mount, Free Standing and Modular.

Download the Unidrive SP brochure in English 


 

Global Power Supplies - 200/400/575/690Volts

Unidrive SP Size Zero is a newest member of the Panel Mount range. It reduces the drive size by 60% for motors from 0.37kW to 1.5kW. This model has the same parameter set, universal motor control and user interface as the rest of the Unidrive SP range.

Due to the inherent performance and flexibility of Unidrive SP, potential areas for its application are limitless; the drives intelligence and dynamic response allow it to be applied in the most demanding applications while the compact dimensions make it ideal in new and retrofit energy saving installations. Typical applications include:

 • High speed machines
 • Crane and hoist
 • Lift and elevator controls
 • Pulp and paper machines
 • Energy saving with fans and pumps
 • Textile machines
 • Materials handling systems
 • Printing
 • Converting
 • Plastics and rubber extrusion processing machines
 • Metal production and processing
 • Marine applications
 • Water and waste water
 • Mining and Quarry 

Benefits

 • Universal drive and option module flexibility future proofs your investment, it also means you only fit the features you need, reducing costs, removing complexity and increasing spares availability
 • The same control philosophy through the whole drives range reduces the learning curve
 • Unidrive SP can be easily configured to operate as a regenerative, active front end with power factor control, eliminating harmonics and returning excess braking energy to the supply, further reducing your energy costs
 • Scalable intelligence reduces the required cabinet size and increases system performance, especially with high speed machines and motion applications
 • Unidrive SP can easily be integrated in an automation system using one or more click-in fieldbus option modules. Profibus, DeviceNet, Ethernet/IP, CanOpen, SERCOS, LonWorks and Interbus are fully supported and certified
 • Rotor Flux Control (RFC), a standard feature on Unidrive SP, is a step forward in open loop motor control resulting in near closed loop performance with no feedback device
 • Compact design and reduced weight achieved through advanced thermal design, the use of low loss IGBTs and a rigid SMC plastic chassis
 • Safe Torque Off feature reduces system costs in machine safety design
 • Ethernet connectivity allows global drive access for monitoring, configuring and troubleshooting
 • Product performance and reliability has been proven in hundreds of thousands of applications
 • Operation with global power supplies – 200V, 400V, 575V and 690V
 • Worldwide product expertise and support
 • Worldwide certifications including CE and UL
  A wide range of option modules are available to allow you to customise Unidrive SP for your application.
 
 

 

SM-Safety

Control Techniques’ SM-Safety option module provides an intelligent, programmable solution to meet IEC61800-5-2 functional safety standard. It fits within the drive helping to reduce cabling and requires no cabinet space or external power supply.

 

 

Our Software makes it easy to access the drives features. It allows you to quickly setup the drive, optimise the tuning, back-up the configuration, program the onboard automation controller and setup communications links. 

 • Energy Savings Estimator - Software tool to help you to calculate the energy saving potential and investment payback period for a drive installation
 • CTSoft - Drive configuration
 • CTScope - Software oscilloscope 
 • SyPTLite - Ladder program editor
 • SyPTPro - Full automation system programming tool
 • CTOPCServer - OPC compliant server for interfacing with Control Techniques drives

The Software tools communicate using Ethernet, CTNet, Serial or USB connections. Ethernet allows the software tools to easily use the internet infrastructure allowing Control Techniques drives to be accessed remotely, from virtually anywhere around the world.

Energy Savings Estimator

Our energy optimising software helps you analyse the energy usage for different applications and calculate cost savings using variable speed drives.

The main features of the software are:

 • Estimation of energy usage using variable frequency drives for fan and pump applications.
 • Comparison of energy consumption between variable frequency drives and conventional control methods.
 • Display of energy cost, savings and payback data.
 • Graphical representation of flow versus cost, hours and time.
 • Customised client report facility including view, print, e-mail and file export functions.
 • Built in engineering calculator for horse power, torque, AC motors, Ohm’s Law and AC power circuit calculations.

CTSoft

CTSoft is a configuration tool for commissioning, optimising and monitoring Control Techniques drives.  It allows you to:

 • Easily configure the drive using wizards
 • Read, save and load drive configuration settings
 • Manage the drive’s smartcard data
 • Visualise and modify the configuration with live animated diagrams
CTSoft Screen

CTScope

CTScope is a full featured software oscilloscope for viewing and analysing changing values within the drive.  The time base can be set to give high speed capture for tuning or intermittent capture for longer term trends.  The interface is based on a traditional oscilloscope, making it familiar to engineers across the globe.

CTScope - Realtime Oscillocope Software

SyPTLite

SyPTLite is an easy to use ladder logic program editor, suitable for simple drive applications. SyPTLite is ideal for controlling basic logic and sequencing with Commander SK and Unidrive SP onboard PLC and with SM-Applications Lite option module.

SyPTLite Ladder Logic

SyPTPro

SyPTPro is a full featured automation development environment that can be used for creating solutions to single or multiple drive applications. The programming environment fully supports three industry standard programming languages: Function Block, Ladder and Structured Text. Motion is configured using PLCopen function blocks that support a master and slave axis configuration.
PLCopen Motion Function Blocks

SyPTPro is also used to configure CTNet, a high speed drive-to-drive network that links together multiple drives, SCADA, operator panels and I/O to form an intelligent networked system.

SyPTPro Network Configuration

Click here to download a demo version of SyPTPro, the full version can be purchased through your local Drive Centre.

 

CTOPCServer

CTOPCServer is an OPC compliant server that allows PCs to communicate with Control Techniques drives. The server supports communication using Ethernet, CTNet, Serial RS485 and USB. OPC is a standard interface on SCADA packages and is widely supported within Microsoft products. The server is supplied free of charge and can be obtained by clicking the download tab on this page.

 
   


หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com