หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 

การติด Anti-Fog Film ที่กระจกเพื่อป้องกันการเกิดฝ้า

Anti-Fog Film คือฟิล์มพลาสติกที่มีการเติมสารเติมแต่งประเภท Anti Fog เข้าไปในเนื้อฟิล์มเพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำบนผิวหน้าด้านในฟิล์ม Anti-Fog Film ไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่แต่มีใช้มานานแล้วเช่นฟิล์มที่ใช้ในการถ่ายรูป ต่อมาได้มีการพัฒนาใช้วัสดุที่คุณสมบัติที่ดีขึ้น (Hydrophilic polymer coating on polyester film) ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้น

Anti-Fog Film เป็นฟิล์มทีมีลักษณะพิเศษที่สามารถใช้กับกระจกหรือพลาสติกช่วยป้องกันการการเกิดฝ้า และทำให้ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในต่างประเทศได้มีการนำ Anti-Fog Film ไปใช้ติดบานประตูกระจกตู้ Freezer ที่ใช้ใน Supermarket เพื่อป้องกันการเกิดฝ้าที่กระจกเวลาลูกค้าเปิดประตูตู้และช่วยลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าในส่วนของฮีตเตอร์ไล่ฝ้าที่ใช้ในตู้ Freezer ลงได้ ซึ่งโดยปกติตู้ Freezer ที่ใช้อยู่จะมีการใช้ฮีตเตอร์ในการไล่ฝ้าและให้ความร้อนกับ Door frame ซึ่งฮีตเตอร์ที่ใช้ อยู่นอกจะกินพลังงานไฟฟ้าแล้วความร้อนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับระบบทำ
ความเย็นอีกด้วย Anti-Fog Film จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการเกิดฝ้า ที่กระจกตู้ Freezer เวลาลูกค้าเปิดประตูตู้เพื่อเลือกสินค้าและช่วยลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในตู้ Freezer ลงได้
ลักษณะโครงสร้างของ Anti-Fog Film ในแต่ละชั้น

ตัวอย่างการนำ Anti-Fog Film ไปประยุกต์ใช้งาน

1. ใช้สำหรับติดกระจกในห้องอาบน้ำ, ห้องน้ำ ตามโรงแรมหรือ
รีสอร์ทเพื่อป้องกันการเกิดฝ้าที่กระจก ทำใหทัศนวิสัยในการมอง
เวลาปฎิบัติกิจกรรมในห้องน้ำ เช่น โกนหนวด แต่งหน้า หรืออื่นๆ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ใช้สำหรับติดบานกระจกประตูแช่เพื่อป้องกันการเกิดฝ้าที่กระจกเวลาเปิดประตูตู้แช่ ทำให้สามารถมองเห็นสินค้าภายในตู้อย่างชัดเจน

  ก่อนการติด Anti-Fog Film

   หลังการติด Anti-Fog Film

  ก่อนการติด Anti-Fog Film

  หลังการติด Anti-Fog Film
Project Reference (โรงแรม เรเนซองส์ สุขุมวิท)หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com