หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 
 


Dixell XRB
รุ่นใหม่นี้ได้ถูกออกแบบโดยใช้นวัตกรรมการประหยัดพลังงาน เหมาะสำหรับตู้เย็นแช่น้ำ ซึ่งสามารถติดตั้งในตู้เย็นที่มีประตู กระจกปิดด้านหน้า หรือมีม่านตู้แช่

• มีระบบตรวจสอบสภาวะของตู้ เพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด
• มีระบบประมวลผลจัดการการประหยัดพลังงาน โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์พิเศษ
• เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยการเรียนรู้ในแต่ละช่วงเวลาด้วยตัวเอง
• การจัดการ set point แบบอัตโนมัติ หลังจากจัดวางสินค้าในตู้แช่
• ควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ด้วยเวลา
• มีการนับเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ การละลายน้ำแข็ง พัดลม หลอดไฟ
• มีการตรวจสอบการทำงานของคอนเดนเซอร์ สำหรับจัดการการซ่อมบำรุง
• มีระบบป้องกันการเกิดฝ้า หยดน้ำที่กระจก (สำหรับ XRB07CX)
• สามารถอัพเดท Firmware ผ่านทาง Programming  Key 


 


Dixell ได้ออกแบบชุดคอนโทรล 3 รุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตู้แช่เย็นให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้


• หัววัดอุณหภูมิตู้
• หัววัดอุณหภูมิคอล์ยเย็น (ตั้งค่าการใช้งานได้)
• ระบบจัดการและควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์
• ระบบควบคุมไฟแสงสว่าง
• ควบคุมการละลายนำแข็งเมื่อคอมเพรสเซอร์
หยุดการทำงาน
 
• หัววัดอุณหภูมิตู้
• หัววัดอุณหภูมิคอล์ยเย็น
• หัววัดเสริม (ตั้งค่าการใช้งานได้)
• ระบบจัดการและควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์
• ระบบควบคุมพัดลม
• ระบบควบคุมไฟแสงสว่าง
• ควบคุมการละลายนำแข็งเมื่อคอมเพรสเซอร์หยุดการทำงาน
• ละลายนํ้าแข็งด้วยไฟฟ้าหรือแก๊สร้อน (ถ้ามี)
• ระบบควบคุมการทำงานฮีตเตอร์สำหรับการลดการเกิดฝ้าที่กระจก
 
• หัววัดอุณหภูมิตู้
• หัววัดอุณหภูมิคอล์ยเย็น ตั้งค่าการใช้งานได้ สำหรับ ฮีตเตอร์, อุณหภูมิคอนเดนเซอร์, อื่นๆ
• ระบบจัดการและควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์
• ระบบควบคุมไฟแสงสว่าง
• ดิจิตอลอินพุตสำหรับควบคุมม่านปิดตู้
• ควบคุมการละลายนำแข็งเมื่อคอมเพรสเซอร์หยุดการทำงาน

 


หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com