หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 


 
 
HD2124.1 AND HD2124.2
MANOMETER-THERMOMETER 


HD2124.1 and HD2124.2 are two inputs portable instruments with a large LCD display. They perform measure of absolute, relative, differential pressure and temperatura. In order to measure the pressure you use the electronic module PP471 that works as an interface between the instrument and Delta Ohm probes series TP704 and TP705.


Download Data Sheet...>>>
 

HD2304
MANOMETER - THERMOMETER


The HD2304.0 is a portable instrument with a large LCD display. It performs measurements of absolute, relative and differential pressure, and temperature. The PP471 electronic module is used to measure the pressure.


Download Data Sheet...>>>
 

HD2114.0, HD2114.2, HD2134.0, HD2134.2, HD2164.0
HD2164.2 MANOMETER - THERMOMETER
HD2114B.0, HD2114B.2 BAROMATRIC - THERMOMETER


These are portable instruments with a large LCD display. They measure absolute, relative and
differential pressure, as well as temperature.
Pressure is measured using an internal module which is differential with respect to the atmosphere with fixed full scale. With the PP471 module acting as an interface, the instrument can use all the TP704 and TP705 series Delta Ohm probes to perform the measurements


Download Data Sheet...>>>
 
 
DO 9704
PRESSURE AND TEMPERATURE
DATALOGGER


The Delta Ohm DO 9704 pressure gauge and data logger has been designed for detecting pressure, flow rate and temperature, physical values which are very important in industrial and chemical processes.


Download Data Sheet...>>>
 
 
HD3604T…, HD36V4T…
RELATIVE PRESSURE TRANSMITTERS

HD3604T... and HD36V4T... are pressure transmitters with microprocessor and current (4...20mA) or voltage (0...5V, 1...5V or 0...10V) output, respectively. The sensor, piezoresistive, is insulated and allows gas and liquid pressure measurement over a wide range of temperatures.


Download Data Sheet...>>>

 
 
 
HD 2004T…, HD 20V4T…
PASSIVE PRESSURE TRANSMITTERS WITH DIN 43650
CONNECTOR


HD 2004T and HD 20V4T are microprocessor pressure transmitters, with current output (4...20 mA) the first and voltage output (0...5V, 1...5V or 0...10V). The sensitive element consists of a jumper of piezoresistive resistors deposited on a ceramic membrane.Download Data Sheet...>>>
 
 
 
HD 408T…, HD 4V8T… can be accessed from outside, for pressures up to 100mbar.
RELATIVE OR DIFFERENTIAL ATMOSPHERIC PRESSURE
TRANSMITTERS


The HD408T, HD4V8T are analog output relative or differential atmospheric pressure transmitters; they are used in all those applications where non corrosive air or gas need to be monitored, with pressure fields from 10 mbar to 2000 mbar. The piezoresistive sensor gives extremely precise and stable measurements of the applied differential pressure, with excellent repeatability, low hysteresis, and very good temperature stability.


Download Data Sheet...>>> 
 
 
HD402T RRESSURE TRANSMITTERS
  • Sensor with high accuracy and stability
  • Measurement of pressures relative to the atmosphere or differential pressures
  • Dual analogue output: current and voltage
  • Vesions with or without LCD display
 
 
 
HD 404T
VERY LOW PRESSURE TRANSMITTER


The series of HD404T transmitters is able to measure relative pressures with reference to the atmosphere or differential in their range from 50 to 1000 Pa (0.2” H2O to 5” H2O). HD404T transmitters use a silicon “micro-machined” type sensor compensated in temperature that has an excellent linearity, repeatability and stability over time. The output signal from the sensor is amplified and converted into a standard analogical output in current (4-20mA) and in one in voltage (0-10V), which, then, can be transmitted over long distances with a high immunity to noise.


Download Data Sheet...>>>

 
 
 
HD 9408T BARO, HD 9408TR BARO, HD 9908T BARO
BAROMETRIC TRANSMITTERSHD 9408T BARO, HD 9408TR BARO and HD 9908T BARO are analog output electronic barometers. They use a piezoresistive sensor element which gives extremely accurate and stable measurement of the atmospheric pressure and assures excellent repeatability, low hysteresis and very good temperature stability. The output signal of the sensor is conditioned to provide a voltage or
a current output linearly proportional to the barometric pressure. The transmitters are ready as they have been calibrated at the factory. A zero adjustments potentiometer is available for offset to station elevation.


Download Data Sheet...>>>
 
 
HD9408PS 50
STATIC PORT FOR BAROMETRIC MEASUREMENTSThe measurement of the barometric pressure in free field can give incorrect values of hundred pascal fluctuation and wind direction. With the static port for barometric measurements, HD9408PS 50 can minimize these errors because, in addition to act as a filter (brake) against the dynamic pressure of the wind, the barometer can operate correctly even in the presence of snow or ice and comply
with the recommendations of the WMO (World Meteorological Organization). The materials used for the construction of the static are UV resistant and can operate in temperatures between -40°C and +80°C.


Download Data Sheet...>>>
  H4V8T Baro
BAROMETRIC TRANSMITTER


Barometric transmitter to wall mount for indoor use, with0...1 Vdc analog output. Measuring range 600...1100mbar. Power supply 10...40 Vdc. Woring temperature -30oC...60oC. Suitable for installation in the howsings for weather stations HD32.35, HD32.35FP,HD32.36 and HD32.36FP.
หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com