หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 

 
 
HD2102.1 AND HD2102.2
PHOTO-RADIOMETERS


The HD2102.1 and HD2102.2 are portable instruments with a large LCD display. They measure illuminance, luminance, PAR and irradiance (across VIS-NIR, UVA, UVB and UVC spectral regions or measurement of irradiance effective according to the UV action curve).


Download Data Sheet...>>>
 
 
PROBES LP 471 PYRA 02.5/
LP 471 RYRA 02.10 - LP 471 PYRA 03.5 /
LP 471 RYRA 03.10 - LP 471 PYRA 10.5 /
LP 471 RYRA 10.10 - LP471 Silicon-PYRA


The LP 471 PYRA... probes consist of a pyranometer LP PYRA 03, LP PyRA 02 or LP PYRA 10 equipped with the SICRAM module and a 5m or 10m cable for the connection fo the pyranometer to the instruments DO9847. hd2102.2, hd2102.1 and HD 2302.0, so to get the reading in W/m2 directly on the instrument’s display.


Download Data Sheet...>>>
 
 
HD2302.0
PHOTO-RADIOMETER

The HD2302.0 is a portable instrument with a large LCD display. It measures illuminance, measlumina nce,PAR and irradiance (across VIS-NIR, UVA, UVB and UVC spectral regions or urement of irradiance effective according to the UV action curve). The probes are equipped with the SICRAM automatic detection module: in addition to detection, the unit of measurement selection is also automatic.


Download Data Sheet...>>>
 
 
DO9721
QUANTUM PHOTO-RADIOMETER AND THERMOMETER DATA-LOGGER

The DO 9721 quantum photo-radiometer and thermometer data logger has been
designed for measuring illuminance, irradiance, luminance and temperature.


Download Data Sheet...>>>
 
 
LP PHOT 01, LP RAD 01, LP PAR 01, LP UVA 01, LP UVB 01,
LP UVC 01 PHOTOMETRIC/RADIOMETRIC PROBES WITH mV
SIGNAL OUTPUT

The LP…01 series allows measurement of Photometric and Radiometric quantities such as illuminance (lux), irradiance (W/m 2) across VIS-NIR, UVA, UVB, UVC spectral regions, as well as the number of photons received per unit time on a unit area, in the Photosynthetical Active Radiation (PAR) wavelength range from 400nm - 700nm.


Download Data Sheet...>>>
 
 
PHOTOMETRIC AND RADIOMETRIC PROBES
WITH OUTPUT SIGNAL IN mV OR NORMALIZED
4...20mA OR 0...10Vdc OUTPUT

Photo-radiometric probes with output signal in mV or standard output 4...20mA or λ (nm) 0...10Vdc The probes of the series LP…03 for outdoor use allow to measure photometric and radiometric quantities such as: illuminance (lux), irradiance (W/m²) in the region ( 400nm...700nm). The probes with mV output do not require any power supply.


Download Data Sheet...>>>
 
 
LP PHOT 02 – LP PHOT 02AC – LP PHOT 02AV
PHOTOMETRIC PROBES

The LP PHOT 02, LP PHOT 02AC, and LP PHOT 03AV probes measure illuminance (lux), defined as the ratio between the luminous flux (lumen) passing through a surface and the surface area (m2).


Download Data Sheet...>>>
 
 
LP UVA 02 - LP UVA 02AC - LP UVA 02AV
RADIOMETRIC PROBES

The radiometric LP UVA 02, LP UVA 02AC, and LP UVB02AV probes measure the broadband
UVA irradiance on a plane surface (Watt/ m2). Measured irradiance is the result of the sum of
direct solar irradiance and of diffuse irradiance.
The radiometer can also be used for monitoring UVA irradiance indoor


Download Data Sheet...>>>
 
 
LP UVB 02
RADIOMETRIC PROBE FOR ENVIRONMENTAL USE

The LP UVB 02 radiometer measures the global irradiance in the UVB spectral region on a plane surface (Watt/m 2). In particular, the instrument’s spectral sensitivity is centered at 305nm with a 5nm band width (FWHM). The global irradiance is the sum of the direct solar irradiance and the sky diffuse irradiance on a surface parallel to the ground. In contrast to the visible spectrum where the direct component prevails over the diffuse component, in the UVB spectral region light is strongly diffused by atmosphere and thus the two components are equivalent. Therefore it is of primary importance for the instrument to be capable of measure both components accurately.


Download Data Sheet...>>>
 
 
HD 2021T…
TRANSMITTERS FOR ILLUMINANCE AND IRRADIANCE
MEASUREMENTS

The HD 2021T series allows conversion of photometric and radiometric quantities as illuminance (Lux) and irradiance (W/m2) - across, UVA, UVB, UVC spectral regions and 400...1000nm band - into a 0...10 voltage signal. The voltage output 0...10 V ( 0...1 V, 0...5V, 4...20mA on request for substantial orders) comes factory set calibrated to the full scale range specified at the time of order


Download Data Sheet...>>>
 

HD 2021T7, HD 2021T6
EQUIVALENT VEILING LUMINANCE PROBE,
LUMINANCE PROBE

The HD2021T7 probe allows converting a photometric quantity such as the “equivalent veiling luminance” (cd/m2) into a current (4-20 mA) or a voltage signal (0-10 V) according to the version that you choose. If the acquisition station is far from the probe ( >50m), the current output version
  HD 2402

HD2402 is a portable photo-radiometer data logger for the measurement of noncoherent
optical radiation in accordance with European Directive 2006/25/
EC and the Legislative Decree No 81, April 9, 2008.


Download Data Sheet...>>>


หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com