หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 


 
 
HD 2105.1, HD 2105.2
TEMPERATURE-pH METERS

The HD2105.1 and HD2105.2 are portable instruments with a large LCD display. They measure the pH and the redox potential (ORP) in mV. They measure the temperature using Pt100 or Pt1000 immersion, penetration or contact probes. 

Download Data Sheet...>>>
 
 
HD 2305.0
PORTABLE pHMETER

The HD2305.0 is a portable instrument with a large LCD display. It measures the pH and the
redox potential (ORP) in mV. It measures the temperature using Pt100 or Pt1000 immersion, penetration or contact probes.
The electrode calibration can be carried out on one, two or three points at 4.01pH, 6.86pH and 9.18pH.
The temperature probes are equipped with an automatic recognition module and factory calibration data are stored inside.

Download Data Sheet...>>>
 
 
HD 2156.1, HD 2156.2
pH METER - CONDUCTIVITY METER - THERMOMETER

The HD2156.1 and HD2156.2 are portable instruments with a large LCD display. They measure pH, mV, redox potential (ORP), conductivity, liquid resistivity, total dissolved solids (TDS) and salinity using combined 4-ring and 2-ring conductivity/temperature probes. Temperature only is measured by Pt100 or Pt1000 immersion, penetration or contact probes.

Download Data Sheet...>>>
 
 
HD 9609
pH AND mV SIMULATOR

The simulator HD 9609 is a portable instrument for checking and calibrating pH and mV measuring instruments. The characteristics of this instrument satisfy any checking and calibrating requirements for both portable and panel-mounted instruments; it may be used in laboratories, in industry or for checks in the field. Despite its many functions, the instrument is simple to use: a large display, with
dual indication, and a series of symbols allow it to be used even by unskilled personnel.

Download Data Sheet...>>>
 
 
DO 9403T-R1
pH/mV TRANSMITTER

The DO 9403T-R1 pH transmitter converts the output of a pH electrode, with temperature compensation, into a signal at 4...20 mA. The pH or Redox electrode input circuit is galvanically insulated against the 4...20 mA output signal.

Download Data Sheet...>>>
 
 
DO 9785T - DO 9765T
pH TRANSMITTERS

DO 9785T/DO 9765T pH transmitters convert the output of a pH electrode, with temperature compensation, into a signal at 4...20 mA. The pH electrode input circuit is galvanically insulated against the 4...20 mA output signal.

Download Data Sheet...>>>
 
 
HD 2106.1, HD 2106.2
CONDUCTIVITY METERS - THERMOMETERS

The HD2106.1 and HD2106.2 are portable instruments with a large LCD display. They measure conductivity, liquid resistivity, total dissolved solids (TDS), and salinity using combined 4-ring and 2-ring conductivity/temperature probes. Temperature only is measured by Pt100 or Pt1000 immersion, penetration or contact probes

Download Data Sheet...>>>
 
 
HD 2306.0
CONDUCTIVITY METER - THERMOMETER

The HD2306.0 is a portable instrument with a large LCD display. It measures conductivity, liquid resistivity, total dissolved solids (TDS), and salinity using combined 4-ring and 2-ring conductivity/temperature probes. Temperature only is measured by Pt100 or Pt1000

Download Data Sheet...>>>
 
 
DO 9786T - R 1  DO 9766T - R 1
CONDUCTIVITY TRANSMITTERS

DO 9786T/DO 9766T transmitters convert the output of a conductivity electrode with temperature compensation into a 4...20 mA signal.
The electrode input circuit is galvanically insulated against the 4...20 mA output signal. An LCD indicator allows viewing of the process signal value and of the various parameters. The accurate design and choice of components make the instrument precise and reliable for a long working life.

Download Data Sheet...>>>
  HD 2109.1  HD 2109.2
DISSOLVED OXYGEN - TEMPERATURE METERS

The HD2109.1 and HD2109.2 are portable instruments with a large LCD display. They measure the concentration (in mg/l) of dissolved Oxygen in liquids, the saturation index (in %) and the temperature using SICRAM combined probes of polarographic type with two or three electrodes and integrated temperature sensor. Temperature only is measured by Pt100–SICRAMor direct 4 wire–immersion, penetration or contact probes.

Download Data Sheet...>>>

 


Page : [1] [2]

หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com