หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | Benefits of Perishable Transport . | Floral Ethylene Control . | Ethylene Sensitive Perishables . | Ethylene Emitters . |


Airborne Bacteria & Ethylene Control

Today, storing fruits and vegetables properly involves not just controlling temperature and humidity, but also the reduction of airborne pathogens and ethylene levels. Miatech has developed a technology that eliminates ethylene and bacteria as air passes through it. The Bio-Turbo, which uses a four stage treatment process, is both affordable and effective. Each part of the process takes place within the Bio-Turbo unit, so nothing leaves the Bio-Turbo except clean air that is free of ethylene and airborne pathogens.

The Bio-Turbo is available in several sizes to accommodate many different applications. It is easy to install, and nearly maintenance free. Let the Bio-Turbo be part of your solution for storing fruits and vegetables.


 User friendly and low maintenance Removes ethylene harmful to
produce and floral
 Eliminates 99.9% of harmful bacteria
 and airborne pathogens

Reduces perishables shrink by
about 25%
Removes ethylene harmful to
cut flower
Removes ethylene harmful to fruits
and vegetables


หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com