หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 

 

About the Light-Emitting Diode

 • Save energy costs by 60% of incandescent lamps, almost 35 % of normal fluorescent lamps in replacing to Ref Store’s LED Light.
 • Gives a brilliant and vivid colors to displayed merchandise in shelves with long life .
 • The eco-friendly light colors available are warm white , cool white or warm & cool white combination. 
 • Ideal for use in refrigeration cabinets and display shelves. LEDs radiate very  little heat in the form of  Bar type lamp that can cause damage to sensitive objects or fabrics. Wasted energy is dispersed as heat through the base of the LED.
 • LEDs can have a relatively long useful life for 35,000 to 50,000 hours of useful life.
 • LEDs  do not contain mercury, unlike fluorescent lamps.
 

LED Fluorescent   Features

 • Free AC Input Voltage (100Vac ~ 264Vac)
 • PFC 90% at 110Vac/220VAC
 • Environmental  Friendly  Product
 • Save 30%  more of  energy
 • Easy installation, just replaceable lamp
 • Warranted  Life  time : 50,000 Hrs

Length (mm) Normal Fluorescent Ref.  LED Save  (W) Efficient  (%)
600 20W 12W 8W 40.0%
1200 40W 23W 17W 42.5%
1500 58W 30W 28W 48.3%
2400 100W 40W 60W 60.0%


หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com