หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | Supermarkets . | Post Harvests . | Green Houses . | Meat Cold Rooms . |


  
 
 

Supermarkets
Miatech manufactures an array of equipment designed to help supermarkets with perishable control issues. With solutions for every department, supermarkets achieve more attractive displays, greater profits, and substantially reduced shrinkage. 
 
Having Miatech as a partner in your perishable strategy can help you to achieve your goals for freshness and quality. We hope that you will take the time to learn more about the many ways in which Miatech can help win customers and increase profits.

 

 


Walk-in Cooler

 
Ventilation and refrigeration in your walk-in cooler can hasten the dehydration process,
robbing your vegetables of the moisture needed to maintain their freshness and appearance. 

more information ..
 

Meat Cold Rooms 

Cooled meat is described as “fresh” because when correctly chilled it retains the features of fresh meat. Due to its high content of unfrozen water, cooled meat must be stored in the proper environment. Lack of humidity causes loss in both weight and quality, with the end result being a loss of profit. 

 
Post Harvests

Miatech manufactures equipment and creates perishable control solutions for every stage of post- harvest storage and transportation. These solutions impact fresh perishables in distributions centers, handling, processing and storage for growers, and transportation, from harvest until arrival at the wholesaler or retailer.

more information ... 

 

 
 Green House 

The Miatech equipment used for room humidification can also be used in greenhouses to maintain humidity levels. Another common use of our humidification equipment is to moderate temperatures on very hot days.  

Heat shock can destroy crops in a greenhouse environment, evaporative cooling through high pressure mist nozzles, placed properly throughout the greenhouse can quickly return temperatures to a safe level. This solution ensures that valuable crops are secure during periods of extreme high temperatures. Contact a Miatech representative to learn more about how we can help protect your greenhouse investment.
 
Perishable Transportation

Preserving your perishables from ethylene and airborne bacteria during transportation is a very important link in providing quality perishables to the end consumer. When fruits, vegetables and flowers are harvested far away from the place that is the consumption destination, providing proper transportation conditions brings both a better value for the consumer, and higher profits for the merchant.

more informations ..
 


Energy Saving

Increase Peak Cooling Capacity
Reduce Peak Electrical Demand

Green Energy Mist is a simple, cost-effective method of improving the performance of air-cooled refrigeration and air-conditioning systems under peak ambient conditions when cooling capacity is often inadequate and energy usage is high.
The addition of a Green Energy Mist system to existing cooling units will increase peak cooling capacity while reducing peak demand and energy usage.

more information..


หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com