หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 
Dixell ดิจิตอลคอนโทรล
      PLC ควบคุมการทำงานของระบบทำความเย็น ระบบชิลเลอร์
     
ชุดควบคุม Electronic Expansion Valve แบบ Stepper
      PRIME CX  E- Class  สำหรับควบคุมระบบทำความเย็น
      ดิจิตอลคอนโทรลสำหรับวัดค่า ความดัน ความชื้น
     
PRIME CX ควบคุมระบบทำความเย็น รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU
      XR100/500 :ควบคุมระบบทำความเย็น รองรับการเชื่อมต่อ ModBUS RTU

     
WING BASIC ควบคุมระบบทำความเย็น รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU
      WING 200/500 แบบแยกส่วน หรือแบบ Compact รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU
      XR700 - XW700 ควบคุมระบบทำความเย็น เก็บข้อมูลAlarms
      ชุดควบคุมแบบ Multiplexed สำหรับหลายคอล์ย รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU
      ชุดควบคุม Electronic Expansion Valve รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU
      ชุดควบคุมระบบทำความเย็น ความชื้น แบบติดผนัง รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU
           
XLR100 Cool Mate
           
XLH200 COOL MATE
      ชุดควบคุมระบบ Blast Chiller หรือ  Blast  Freezer
      ชุดควบคุมระบบทำความเย็นและความชื้น ในชุดเดียวกัน รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU
      ชุดควบคุมระบบทำความเย็นได้ 2 ชุดในตัวเดียว   รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU
      Compressor Rack
           
XC400 / 600
           
XC200L
           
XC700M /800M / 900M
            XC1000D
      ชุดควบคุมการทำงานระบบทำความเย็น ของรถขนส่งทำความเย็น
      ชุดควบคุมความเร็วรอบของพัดลม
      ชุดควบคุมเวลา /อุณหภูมิ / ความชื้น /ความดัน  รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU
           
XT100
           
XT200
           
XT400C
            XF COOKING OVEN DIGITAL CONTROLLERS
      หัววัดอุณหภูมิ, ความดัน และ ความชื้น
            หัววัด NTC
            หัววัด PTC
            หัววัด PT 1000
            หัววัดเสมือนสินค้า
            หัววัดแบบปลายแหลม
            หัววัด PT100
      อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด สวิทช์, หน้ากาก,หม้อแปลง
     
หัววัดอุณหภูมิ ความดัน ความชื้น ความเร็วลม ปริมาณแก็ส และอื่น
KIMO Transmitters
     
KIMO Pressure Transmitters
            Transmitters Sensors
            PST  Pressurestats
            CP50
            CP100
            CP200
            CP300
            CPE300
            CPA300
      KIMO Temperature Transmitters
            Transmitters Sensors
            TST
            TM 50
            TM 100
            TG 100
            SG 50
            SG 100
      KIMO Air Velocity Transmitters
            Transmitters Sensors
            CTV 100
            CP 200
            CP 300
            CPA 300
      KIMO Air Flow Transmitters
            Transmitters Sensors
            CP 200
            CP 300
            CTV 200
            CPA 300
      KIMO Humidity Transmitters
            Transmitters Sensors
            HST Humidistat
            HM 50
            TH 100
            TH 200
            TH 300
Delta OHM Transmitters
      Pt100 Transmitters
            HD 788TR1 - HD 786TR1 - HD 988TR1 - HD 988TR2
            HD668T
      Thermocouple Transmitters
            HD 778TR1 - HD 978TR1 - HD 778TCAL - HD 978TR2
      Pt100 Simulator
            HD 2047
      Thermocouple Generator
            K CAL TEST
            HD 778 TCAL
      Signal Converter
            HD 588
            HD 978TR3 - HD 978TR4
      Humidity and Temperature Transmitters
            HD 797T
            HD 2007T - HD 2008T
            HD 2011T - HD 2012T
            HD 2017T
            DO 9861T
            HD 9008TR - HD9009TR - HD9007
            HD 2601V.1 - HD 2601V.2
            HD 9817T1
            Salt solutions
      Humidity,Temperature,Pressure and Air speed
            HD 2001 - HD 2001.1 - HD 2001.2 - HD 2001.3
            Salt solutions
      Pressure Transmitters
            HD 2004T - HD 20V4T - HD 9408T
            HD 408T - HD 4V8T
            HD 3604T - 36V4T
      Air Speed Transmitters
            HD 103T.0
            HD 403T
            HD 29
      Barometric Pressure Transmitters
            HD 9408T BARO - HD 9408TR BARO - HD 9908T BARO - HD 9408PS 50
            HD 29
      pH Transmitters
            DO 9403T-R1
            DO 9785T - DO 9765T
      Photometric and Radiometric Transmitters
            HD 2021T
            HD 2021T6 - HD 2021T7
      Conductivity Transmitters
            DO 9786TR1 - DO 9766TR1                                                                       

            AFM Transmitters
                 
uniflow ® SW4000
                  uniflow ® SW6000
            Murco Gas Transmitters
                 
MGD Gas Detector leaflet (including list of gases)
                  Gas detector in chiller application
                  MGD Standard
                  MGD IP66
                 
Exd Remote Head IP66
                  MGD Exd

                  Remote Exd
                  Vent Pipe Indoor / Outdoor
                 
Airflow / Duct Mount, Indoor / Outdoor
                  MGD IP55 / Low Temp

                  Remote Decorative
            Temperature and Humidity Sensors
                  HL-SR/SR-L/SD/SW/SO

Dixell Controller สำหรับระบบปรับอากาศ

       iProCHILL  4 Circuit up to 16 Compressors Air/Water Chiller
       Programmable Controllers
       IC100 - 1 Circuit - Up to 2 Compressor Controllers
       IC200CX - 1  or 2 Circuit - Up to 4 Step Controllers
       IC200L & IC200D - 2 Circuit Up to 6 Compressor Controllers
       Electronic Expansion Valve Drivers
       Probes & Transducers
            KIMO Transmitters
                  KIMO Pressure Transmitters
                       
Transmitters Sensors
                        PST  Pressurestats
                        CP50
                        CP100
                        CP200
                        CP300
                        CPE300
                        CPA300
                  KIMO Temperature Transmitters
                        Transmitters Sensors
                        TST
                        TM 50
                        TM 100
                        TG 100
                        SG 50
                        SG 100
                  KIMO Air Velocity Transmitters
                        Transmitters Sensors
                        CTV 100
                        CP 200
                        CP 300
                        CPA 300
                  KIMO Air Flow Transmitters
                        Transmitters Sensors
                        CP 200
                        CP 300
                        CTV 200
                        CPA 300
                  KIMO Humidity Transmitters
                        Transmitters Sensors
                        HST Humidistat
                        HM 50
                        TH 100
                        TH 200
                        TH 300

ระบบ Monitoring
     
XWEB 300D Alarm and controlling web server
           
XWEB functions download
      XWEB500, XWEB500D Monitoring and Controlling Web Server
            XWEB functions download
      XWEB3000 Industrial monitoring and controlling web server
           
XWEB Functions Download
     
XWEB5000 Monitoring Controlling and Supervising Web Server
            XWEB Functions download
      XJA-XJP-XJR series : Relay and acquisition modules
     
XCENTER Centralized management software for call center

Data Loggers

       Fourier Data Loggers
          
DaqLink
                 
Learn more about DaqLink sensor capabilities
                 
Specifications
                 
Brochure
          
DataNet
                 
Specifications
                 
Brochure
       LogTag Recorder
           LogTag TRID30-7 product brochure
           LogTag TRID30-7 product specification & guide
           TRIX-16 Temperature Recorder
                  LogTag TRIX-16 CE mark EMC declaration of conformance
                  LogTag TRIX-16 FCC EMC declaration of conformance
           TRIX-8 Temperature Recorder
                  PDF Product Datasheet
                 
LogTag FCC EMC declaration of conformance
                  LogTag TRIX-8 EN12830 TÜV declaration
                 
WHO notice of PQS E6/06 re-validation letter
           SRIC-4 Temperature Recorder
                  PDF Product Datasheet
                  LogTag CE mark EMC declaration of conformance
                  LogTag FCC EMC declaration of conformance
           TREX-8 remote probe temperature recorder
                  PDF Product Datasheet
                  LogTag CE mark EMC declaration of conformance
                  LogTag FCC EMC declaration of conformance
           HAXO-8 Humidity & Temperature Recorder
                  PDF Product Datasheet
                  LogTag FCC EMC declaration of conformance
           Dry Ice “Probe-less” Temperature Recorder (TRIL-8 & SRIL-8)
                  PDF Product Datasheet
           TREL-8 Low Temperature remote probe temperature recorder
                  PDF Product Datasheet
           LTI/USB
           Click here for LogTag software 2.0
           Download  Analyser User Guide 1.8  Mb.
           LogTag Analyser™ is available  free for download
       Thermochron ( iButton) 1921G
            Software Download
           
THP400  Portable Printer
       KIMO Kistock Mini Dataloggers
           
KT100
                  Technical data sheets
            KT200
                  Technical data sheets
            KH100
                  Technical data sheets
            KH200
                  Technical data sheets
            KTT300
                  Technical data sheets
            KTH300
                  Technical data sheets
            KTR300
                  Technical data sheets
       Dixell  XDL series
       AKO CAMRegis
       DeltaOHM

อุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ
       Delta OHM HD45, HD46
       Smart Touch Screen Thermostat
           
Model : A4100
           
Model : HL8002
           
Model : HL8102
       Digital Thermostats
           
HL116
           
HL 8102
           
HL 108
           
HL2008
       Temperature and Humidity Sensors
           
download  PDF  details
       VA03 Damper Actuator
       HL-SPD Series Pressure Switch
      
Variable Speed Drivers And Soft Starts
            Commander SK - General purpose AC drive
                  
Download the Commander SK brochure
           
Unidrive SP
                  
Download the Unidrive SP brochure in English
           
Affinity - HVAC/R Drive for building Automation
                  
Download the Affinity Brochure
           
Soft starters for 3 phase induction motors
                  
Download the Digistart Brochure

ชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
     
Commander SK - General purpose AC drive 0.25kW - 132kW
           
Download the Commander SK brochure
     
Unidrive SP 0.37kW - 1.9MW
           
Download the Unidrive SP brochure in English
      Affinity - HVAC/R Drive for building Automation 1.1kW - 132kW
           
Download the Affinity Brochure
     
Soft starters for 3 phase induction motors 7.5 to 800kW (18 to 1600A)200V, 400V, 575V, 690V
            Download the Digistart Brochure

มิเตอร์วิเคราะห์ค่าตัวแปรไฟฟ้า
      EPM-06 (Digital Multi Meter)
      EPM-07 Series (Digital Power Meter)
     
WM-14  Energy Management Power Analyzer Type WM14-96 "Basic Version"
     
ENERGY ANALYZER - WM22D

อุปกรณ์ส่งสัญญาณ Transmitters

     
KIMO Transmitters
           
Pressure
                  Transmitters Sensors
                 
PST  Pressurestats
                 
CP50
                 
CP100
                  CP200
                 
CP300
                  CPE300
                 
CPA300
            Temperature
                  Transmitters Sensors
                  TST
                 
TM 50
                 
TM 100
                  TG 100
                 
SG 50
                  SG100
            Air Velocity
                  Transmitters Sensors
                  CTV 100
                 
CTV 200
                  CP 200
                 
CP 300
                  CPA 300
            Air flow
                  Transmitters Sensors
                  CP 200
                 
CP 300
                  CTV 200
                 
CPA 300
            Humidity
                  Transmitters Sensors
                 
HST Humidistat
                  HM 50
                 
TH 100
                  TH 200
                 
TH 300
     
DeltaOhm Transmitter
           
Pt100 Transmitters
                 
HD 788TR1 - HD 786TR1 - HD 988TR1 - HD 988TR2

                  HD668T
           
Thermocouple Transmitters
                  HD 778TR1 - HD 978TR1 - HD 778TCAL - HD 978TR2
           
Pt100 Simulator
                 
HD 2047
            Thermocouple Generator
                 
K CAL TEST
                 
HD 778 TCAL
            Signal Converter
                  HD 588
                 
HD 978TR3 - HD 978TR4
            Humidity and Temperature Transmitters
                  HD 797T
                 
HD 2007T - HD 2008T
                  HD 2011T - HD2012T
                 
HD 2017T
                  DO 9861T
                 
HD 9008TR - HD9009TR - HD9007
                  HD 2601V.1 - HD 2601V.2
                 
HD 9817T1
                  Salt solutions
            Humidity,Temperature,Pressure and Air speed
                  HD 2001 - HD 2001.1 - HD 2001.2 - HD 2001.3
                  Salt solutions
            Pressure Transmitters
                  HD 2004T - HD 20V4T - HD 9408T
                  HD 408T - HD 4V8T
                  HD 3604T - 36V4T
            Air Speed Transmitters
                  HD 103T.0
                  HD 403T
                  HD 29
            Barometric Pressure Transmitters
                  HD 9408T BARO - HD 9408TR BARO - HD 9908T BARO - HD 9408PS 50
            pH Transmitters
                 
DO 9403T-R1
                 
DO 9785T - DO 9765T
            Photometric and Radiometric Transmitters
                 
HD 2021T
                 
HD 2021T6 - HD 2021T7
            Conductivity Transmitters
                 
DO 9786TR1 - DO 9766TR1
      AFM Transmitters
           
uniflow ® SW4000
           
uniflow ® SW6000
     
Murco Gas Transmitters
            MGD Gas Detector leaflet (including list of gases)
            Gas detector in chiller application
           
MGD Standard
           
MGD IP66
           
Exd Remote Head IP66
           
MGD Exd
           
Remote Exd
           
Vent Pipe Indoor/Outdoor
           
MGD IP55/Low Temp
           
Remote Decorative
      Temperature and Humidity Sensors
           
HL-SR/SR-L/SD/SW/SO

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นจอ LCD
      Thermometer - Hygrometer
      Solar - Cell Thermometers
      Thermometers

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์
       KIRAY 50
       KIRAY 100
       KIRAY 200
       KIRAY 300

เกจ์วัดอุณหภูมิ ความดัน
       Thermometers
           
02.00 - 25x58
            02.00 - 11x64 & 11x70
            02.22
            02.01
            02.08
            02.89 - Low Cost
            02.07
            02.03
            02.38
            02.39 - Low Cost
            02.13
            02.31
           
02.06
       Thomostats
            RTC 01
            RTS 01
           
TC 01
       Telethermostats
            04.11
            04.12
            04.71
           
04.72
       Refrigerant Pressure Gauges
            MX
            MGX type R: bottom connection
           
MGX type E: bottom connection with back flange
            MGX type P: back connection
           
MGX type F: back connection with front flange
            01.18
       Industrial Pressure Gauges
       LCD Themometer & Hygrometer

เครื่องมือสำหรับงาน HVAC/R
      
LEITENBERGER hand pumps Data sheet
       More other types
            
Download Data sheet HAP21
                
Application using
                     more information

Hand Pumps

       Download Data sheet HAP21

เครื่องมือวัด
      Portable Measuring Instruments
           
KIMO Portable Class 150
                 
TN150, TN151  NTC Thermometer
                 
TK150, TK152  Thermocouple
                 
TR150  Pt100 Thermometer
                  HD150  Hygrometer
            KIMO Portable Hygrometers
                  HD100
                 
HD150  Hygrometer
                  HD200
           
KIMO Portable Pressure Measurement
                  MP100 / MP101 / MP102 / MP112 / MP120
                  MP200  Micromanometer
            KIMO Portable Multifunction
                  AMI 300 MULTIFUNCTION
            KIMO Portable Air Velocity
                 
LV100 / LV 101 / LV107 / LV110
                 
VT100
                 
VT200
                  MP200  Micromanometer
            KIMO Portable Air Flow Measurement
                  LV100 / LV 101 / LV107 / LV110
                 
VT100
                  VT200
                 
MP200  Micromanometer
            KIMO Portable Air Quality Measurement
                 
AQ100 Air Quality Measurement
                 
AQ200 AIR QUALITY
                  AMI 300 MULTIFUNCTION
            KIMO Sound Level
                  DB 100
            KIMO Solarimeter
                  SL100
                 
CR 100
                  SL 200
            KIMO Luxmeter
                  LX 100
            KIMO Portable Tachometer
                  CT 100 O  Optical (O) contact (C)
      Transmitters
            KIMO Pressure Transmitters
                 
Transmitters Sensors
                 
PST  Pressurestats
                  CP50
                 
CP100
                  CP200
                 
CP300
                  CPE300
                 
CPA300
            KIMO Temperature Transmitters
                  Transmitters Sensors
                  TST
                 
TM 50
                  TM 100
                 
TG 100
                  SG 50
                 
SG 100
            KIMO Air Velocity Transmitters
                  Transmitters Sensors
                  CTV 100
                  CP 200
                 
CP 300
                 
CPA 300
            KIMO Air Flow Transmitters
                  Transmitters Sensors
                  CP 200
                 
CP 300
                 
CTV 200
                 
CPA 300
            KIMO Humidity Transmitters
                  Transmitters Sensors
                  HST Humidistat
                 
HM 50
                 
TH 100
                 
TH 200
                 
TH 300
      Data Loggers
            KT 100
                 
Technical data sheets
            KT 200
                 
Technical data sheets
            KH 100
                 
Technical data sheets
            KH 200
                 
Technical data sheets
            KTT300
                 
Technical data sheets
            KTH300
                 
Technical data sheets
            KTR300
                 
Technical data sheets
      Displays
           
Pressure
                 
ATE 300
                 
ATT 300
            Temperature
                  ATE 300
                 
ATT 300
            
Air Velocity
                  ATE 300
                 
ATT 300
           
Humidity
                  ATE 300
                 
ATT 300

      Manometers
            Pressure
                  MG Series
                 
KM Series
                 
KX Series
                 
TJ Series
                 
HP Series
                 
LU Series
                 
TX Series
                 
MT Series
                 
VH Series
                 
GF Series
            Pressure Switches
                 
ECM

      Delta OHM Industrial Transmitters
           
Pt100 Transmitters
                 
HD 788TR1 - HD 786TR1 - HD 988TR1 - HD 988TR2
                  HD668T
           
Thermocouple Transmitters
                  HD 778TR1 - HD 978TR1 - HD 778TCAL - HD 978TR2
           
Pt100 Simulator
                  HD 2047
           
Thermocouple Generator
                  K CAL TEST
                  HD 778 TCAL
            Signal Converter
                  HD 588
                  HD 978TR3 - HD 978TR4
            Humidity and Temperature Transmitters
                  HD 797T
                 
HD 2007T - HD 2008T
                 
HD 2011T - HD 2012T
                 
HD 2017T
                 
DO 9861T
                 
HD 9008TR - HD9009TR - HD9007
                  HD 2601V.1 - HD 2601V.2
                 
HD 9817T1
                  Salt solutions
            Humidity,Temperature,Pressure and Air speed
                  HD 2001 - HD 2001.1 - HD 2001.2 - HD 2001.3
                 
Salt solutions
            Pressure Transmitters
                 
HD 2004T - HD 20V4T - HD 9408T
                  HD 408T - HD 4V8T
                 
HD 3604T - 36V4T
            Air Speed Transmitters
                 
HD 103T.0
                 
HD 403T
                 
HD 29
            Barometric Pressure Transmitters
                 
HD 9408T BARO - HD 9408TR BARO - HD 9908T BARO - HD 9408PS 50
                  HD 29
            pH Transmitters
                 
DO 9403T-R1
                 
DO 9785T - DO 9765T
            Photometric and Radiometric Transmitters
                 
HD 2021T
                 
HD 2021T6 - HD 2021T7
            Conductivity Transmitters
                 
DO 9786TR1 - DO 9766TR1
     
Delta OHM Environmetal Analysis
            Humidity and Temperature Transmitters
                 
HD 9008TR - HD9009TR - HD9007
                 
HD 9817T1
           
Barometric Pressure Transmitters
                 
HD 9408T BARO - HD 9408TR BARO - HD 9908T BARO - HD 9408PS 50
           
Pyranometers
                 
LP PYRA 02
                 
LP PYRA 03
                 
LP PYRA 12
           
Albedometers
                 
LP PYRA 05
                 
LP PYRA 06
           
UVA - UVB irradiance meter
                  LP UVA 02
                 
LP UVB 02
            Luxmeters
                 
LP PHOT 02
            Rain gauges - Rain detectors
                 
HD 2013
                 
HD 2013.D
                 
HD 2013.2
            Anemometers
                 
HD 2003 - HD 2003.1

เครื่องมือสอบเทียบ
      Hand Pumps
           
2911+2941
           
HV 90
           
LPP 30
           
HP200
            LPP 700
           
LPP 1000
            LPP-Kit
     
Eletronic Pressure Calibrators
           
LPC 300
           
LPC 200
           
LEC 200 Data sheet
           
LEC 200 Manual
           
PC4
            LCC 100
           
TLDMM
            TLDMM-A01 and TLDMM-A02
           
LDM 70
           
LPP-Kit
     
Pressure Comparison Pumps
           
LSP 1200-DL-VP & LSP 1600-DL-VP
            LSP 1000-BM & LSP 1600-BM
           
LSP 5000 & LSP 7000
           
BT400,BT400+,BT700
     
Deadweight Tester
           
CPB5000
           
CPB5000-HP
            CPB5000-DP
           
LDW 1000
           
Intelligent Calibration Module IKM
      Temperature Calibrators
            LRT3
           
JOKER+
            LEC 200
           
PYROS+
            PYROS-650
           
QUARTZ
           
PULSAR

           
FLUID100
           
SOLAR
           
TB 300M
           
BK 40M
      Temperature Calibrator (Black Body)
           
LR-InfraCal
      Thermocouple and Pt100 Simulators
           
HD 2047 Pt100 sensor
           
Saturated Salt Solution
      Saturated Salt Solution
            HD 2047 Pt100 sensor
           
Saturated Salt Solution


เครื่องตรวจจับสัญญาณแก็สรั่ว
     
MGS Range- Murco Gas Sensor
            MGS leaflet (including list of gases)
            Gas detector in chiller application
            MGS Standard
           
MGS IP66
            MGS IP66 Remote Head
           
MGS Exd
            MGS EXD Remote Head IP66
           
MGS PRV / IP66 Vent Pipe
           
MGS Airflow Duct Mount
            MGS IP55 / Low Temp
           
MGS Remote Decorative
           
With Monitoring System
                 
XWEB500-XWEB500D
      MGD Range- Murco Gas Detectors
           
MGD Gas Detector leaflet (including list of gases)
           
Gas detector in chiller application
           
MGD Standard
            MGD IP66
           
Exd Remote Head IP66
           
MGD Exd
           
Remote Exd
           
Vent Pipe Indoor/Outdoor
           
Airflow / Duct Mount, Indoor / Outdoor
           
MGD IP55 / Low Temp
      XWEB 500   Web Server Monitoring System
           
XWEB500-XWEB500D
     
Calibration gas mixtures

เครื่องเพิ่ม/ลดความชื้น
     
Miatech’s Solutions
           
Supermarkets
                 
Produce

                 
Meat
                 
Seafood Overview
                 
Deli Overview
                 
Floral Department Overview
                  Night Blinds Overview
            Walk-in Cooler
            Meat Cold Rooms
            Post Harvests
            Perishable Transportation
            Energy Saving
     
Miatech Humidifiers
     
Miatech Warehouse Humidifiers
     
Steam Humidifiers
            PEGO Steam Humidifiers
     
Adiabatic Humidifiers
     
Ultrasonic Humidifiers
     
Dehumidifiers

เครื่องกำจัดเอทธีลีน และแบคทีเรีย

ปั๊มน้ำทิ้งสำหรับเครื่องปรับอากาศ
     
SI 2750  MINI PUMP

สัญญาณเตือนสำหรับห้องเย็น
     
Trapped person alarm for cold room stores

Anti-Fog Film
     
ดาวน์โหลดกรณีศึกษา Anti-Fog Film

ม่านตัดอากาศ
     
Thermozone® AD 100
      Thermozone® ADA Cool
     
Thermozone® ADA
      Thermozone® AC 200
     
Thermozone® AC 300
     
Thermozone® AG 4000
     
AGV 4000
     
AD Corinte A/E

ม่านสำหรับตู้แช่

มอเตอร์, พัดลม Elco
     
Fan Motors And Blowers
     
Shaded Pole Motor N Series Motors
     
Cross-Flow Blowers
     
Series AC Axial Fans

ฮีตเตอร์ประตู พื้น คอล์ยเย็น

สวิทช์แม่เหล็ก (reed switch)
     
รูปวงจรการติดตั้ง

กันชนและบัวสำหรับห้องเย็น ตู้แช่
      B-Hygienic
     
Bumper for Showcases and Cabinets
            BUMPER 50
           
BUMPER 80
            BEND 80
           
BUMPER 150
            Wall Protection
            Bumper Modular
      Wall Protection
            BUMPER 50
           
BUMPER 80
            BEND 80
           
BUMPER 150
            Wall Protection
            Bumper Modular
      Rail System
     
MPM PVC Profiles
            Standard System
           
Speed System
           
Clean System
            Modular System
           
Rail  System
      PolySto Kerbs and  Plinths
           
download PDF leaflet
            Sanicoat > PolySto OP10 Plinth
           
Sanicoat > PolySto OP16 Kerb
           
Sanicoat > PolySto OP20 Kerb
           
Sanicoat > PolySto OP30 Kerb
            Sanicoat > PolySto OP30 rebate kerb
           
Sanicoat > PolySto OP30 small kerb
            Sanicoat > PolySto IP30 kerb
           
Sanicoat > PolySto IP30 freezer kerb
      Castel high impact absorption
            download bumper catalogue
            download complete catalogue

อุปกรณ์และเครื่องมือทำความเย็น
     
Technoblock Refrigeration Units
           
VT Commercial Through The Wall Monoblock
           
V Commercial Through The Wall Monoblock
           
A Commercial Straddle Type Monoblock Units
           
RT Through The Wall Monoblock Units / Temperature and Humidity Control
            SF Commercial Roof Top Monoblock Units
           
SV Commercial Roof Top Monoblock Units
            ID Industrial The Wall Monoblock Units
      Tecumseh Compressors
      Evaporator
      Electrical Control Panels
            Download  the Pego Pocket  Guide
            EXPERT SERIES
                 
ECP 200 EXPERT
                 
ECP 300 EXPERT VD
                 
ECP 300 EXPERT U VD
                  ECP 300 EXPERT VD 3 LIGHT
            PLUS EXPERT SERIES
                  PLUS 200 EXPERT
                  PLUS 300 EXPERT VD 4
                 
PLUS 300 EXPERT VD 7
                  PLUS 300 EXPERT U VD
            SYSTEMS WITH THERMO REGULATION
                  ECP 300/400/750/1000 VD T
                 
ECP 300/400/750/1000 T U
            SYSTEMS WITHOUT ELECTRONICS
                  ECP 300/400/750/1000 VD
                 
ECP 300/400/750/1000 VD CR
                 
ECP 1500/2000/2500 VD CR

หลอดไฟ LED สำหรับตู้แช่ ห้องเย็น

จอแสดงผลแบบสัมผัส
      More information...


หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com