บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
    ที่อยู่  : 2893, 2895 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250   
    โทรศัพท์ : 02 017 6999 (30 คู่สาย), 02 722 0245
    โทรสาร : 02-722-0250
     
    Email : dixell@dixellasia.com

    เวลาทำการ
   
จันทร์ - ศุกร์      เวลา : 8.30 -17.30 น.
    เสาร์                  เวลา : 8.30 -15.00 น.
    อาทิตย์             ปิดทำการ     
 

แผนที่ บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

    บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
    ที่อยู่  : โครงการทาวน์อเวนิวใจแก้วเอราวัณ 11/45-46 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน
    ต.หนองหอย  อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

    โทรศัพท์ : 053-802-997-8  
    โทรสาร : 053 802 996
     
    Email : dixellCM@dixellasia.com

    เวลาทำการ
   
จันทร์ - ศุกร์      เวลา : 9.00 -17.30 น.
    เสาร์                  เวลา : 9.00 -12.00 น.
    อาทิตย์             ปิดทำการ     
 

แผนที่ บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

    บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด (สาขาภูเก็ต)
    ที่อยู่  : 8/78-79 หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต ถ.ขวาง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
    โทรศัพท์ : 076-521-067-8    
    โทรสาร : 076-521-069
   
    Email : dixellPK@dixellasia.com

    เวลาทำการ
   
จันทร์ - ศุกร์      เวลา : 9.00 -17.30 น.
    เสาร์                  เวลา : 9.00 -12.00 น.
    อาทิตย์              ปิดทำการ     
 

แผนที่ บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด (สาขาภูเก็ต)

    บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)
    ที่อยู่  : 490/6-7 หมู่ที่ 7 ต. เมืองเก่า อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000
    โทรศัพท์ : 043-001-417    โทรศัพท์มือถือ : 06-2049-1117
    โทรสาร : 043-001-417
   
    Email : dixellKK@dixellasia.com

    เวลาทำการ
   
จันทร์ - ศุกร์      เวลา : 9.00 -17.30 น.
    เสาร์                  เวลา : 9.00 -12.00 น.
    อาทิตย์              ปิดทำการ     
 

แผนที่ บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)