รับงานเขียนโปรแกรม PLC, HMI, SCADA จากทีมวิศกรที่ชำนาญการมากกว่า 10 ปี


รับเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าพร้อมออกแบบสร้างโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการ  ช่วยให้งานของคุณง่าย และสะดวกช่วยลดความขัดข้องในกระบวนการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

• รับทำระบบ Automation ด้วย PLC, SCADA, HMI
• รับ Modify Program PLC และปรับปรุงระบบเดิม
• รับเขียนโปรแกรม Touch Screen 


ตัวอย่างการใช้งาน 
• Cold room
• Cold Storage
• Clean room (โรงพยาบาล)
• Chiller Plant
• Air Handing System
• Building Automation