ประวัติความเป็นมา

บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ 2541 เกิดจากกลุ่มวิศวกร ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศมาอย่างยาวนาน บริษัทประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายชุดควบคุม-วัด-บันทึก อุณหภูมิ ความเย็น ความร้อน และ อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบทำความเย็น ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและมีคุณภาพสูง พร้อมทั้งได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

พันธกิจ (Mission)

"Think about Refrigeration Think of Dixell Asia"

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้าน
อุปกรณ์ควบคุมความเย็นในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

• จำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมความเย็น Dixell และดูแลตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
​• มีเครือข่ายการตลาดที่ครอบคลุม สามารถให้บริการลูกค้ากลุ่มต่างๆได้อย่างทั่วถึง
• บริการออกแบบและติดตั้งสำหรับงานด้านการทำความเย็นและระบบปรับอากาศรวมถึงการแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
• รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการออกแบบระบบและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อการประหยัดพลังงาน