เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
    • วางแผนและการสื่อสารการตลาดสำหรับลูกค้า
    • ดูแลสื่อโฆษณา จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด
    • สามารถโต้ตอบอีเมลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

    คุณสมบัติผู้สมัคร
    เพศชาย/หญิง อายุ 21  ปีขึ้นไป
   
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
   
สามารถ พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
   
สามารถใช้โปรแกรม Mircrosoft Office ได้
   
มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นอย่างดี
   
ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
   
สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

    สวัสดิการ
    • ตามระเบียบกฏหมายแรงงาน และโบนัสประจำปี
    • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    • ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ Bupa
    • เงิน incentive พนักงาน ประจำเดือน
    • ค่าคอมมิชชั่น (ตามตกลง)
    • อาหารกลางวัน     ส่งประวัติมาที่ Email : thitikarn@dixellasia.com

แผนที่ บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

การเดินทาง
รถเมล์สาย 517, ปอ.11
สองแถว สาย 7 (จัสโก้-พระโขนง) , สาย 9 (จัสโก้-ซีคอน),สาย 10 (ราม2-รถไฟฟ้าหัวหมาก)