หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | Airborne Bacteria & Ethylene Control . | Perishable Transport . | Floral Humidification . | Floral Ethylene Control . |Warehouse and Room Humidification

Miatech can provide an array of products capable of humidifying any type of room. We can create and maintain humidity levels of 95% or higher, cutting product shrinkage by as much as 50%. This improves the quality and appearance of your stored products, which in turn creates savings for your business. 

Miatech uses three different technologies for these applications, and will help you choose the right one for your application and objectives. From banana ripening rooms, large distribution centers, wineries, and controlled rooms of any kind, we have the best solutions.

 Standard for quality storage

Our systems became a standard for high quality storage.

Lengthens freshness of product

Maintaining proper conditions in storage area with our systems helps to cut waste and lengthen freshness of products.


   
Easy and friendly to service

Miatech equipment is easy to operate and requires very low maintenance.

 หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com