Sales Engineer
    สถานที่ปฏิบัติงาน
    อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

    รายละเอียดงาน

    • รับผิดชอบการขายและส่งเสริมการขายสินค้าตามแผนงานที่บริษัทกำหนด
    • ควบคุมดูแลและติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้า
    • สรุปและจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
    • ให้คำแนะนำด้านเทคนิคของสินค้าให้กับลูกค้า
    • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

    คุณสมบัติผู้สมัคร
    เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
    • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
    • มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านระบบเครื่องทำความเย็น และปรับอากาศ (Refrigeration & Air-Conditioning Systems)จะพิจารณาพิเศษ
    • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
    • มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอและการเจรจาต่อรองที่ดี,มีทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
    • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่ , สำหรับใช้ปฎิบัติงานในพื้นที่ที่รับมอบหมายได้
    • มีทัศนคติที่ดีต่องงานขาย และมีใจรักงานบริการ
    • พร้อมที่จะเรียนรู้งาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    • เป็นชาวขอนแก่น หรือภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่น หรือจังหวัดใกล้เคียงขอนแก่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    สวัสดิการ
    • ตามระเบียบกฏหมายแรงงาน และโบนัสประจำปี
    • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    • ประกันสุขภาพ Aetna
    • ค่าคอมมิชชั่น (ตามตกลง) 

แผนที่ บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)การเดินทาง
รถเมล์สาย 517, ปอ.11
สองแถว สาย 7 (จัสโก้-พระโขนง) , สาย 9 (จัสโก้-ซีคอน),สาย 10 (ราม2-รถไฟฟ้าหัวหมาก)

    Service engineer
    สถานที่ปฏิบัติงาน
    อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

    รายละเอียดงาน

    • รับผิดชอบการขายและส่งเสริมการขายสินค้าตามแผนงานที่บริษัทกำหนด
    • ควบคุมดูแลและติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้า
    • สรุปและจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
    • ให้คำแนะนำด้านเทคนิคของสินค้าให้กับลูกค้า
    • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

    คุณสมบัติผู้สมัคร
    รับผิดชอบงานสนับสนุนด้านเทคนิคให้กับฝายขาย ให้คำแนะนำบริการหลังการขาย commissioning และ set up ชุด control หน้างาน
    • เกี่ยวกับระบบทำความเย็นปรับอากาศและระบบ Monitoring
    • ตรวจเช็คการทำงานและแก้ไขปัญหาหน้างานของระบบ Monitoring และคอนโทรล
    • เทรนนิ่งการใช้งานระบบให้กับลูกค้า
    • จัดทำ report นำเสนองาน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
    • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
    • สามารถออกหน้างานได้และออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว


    สวัสดิการ
    • ตามระเบียบกฏหมายแรงงาน และโบนัสประจำปี
    • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    • ประกันสุขภาพ Aetna 

    เจ้าหน้าที่ธุรการ
    สถานที่ปฏิบัติงาน
    อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

    รายละเอียดงาน

    • รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ
    • จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
    • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

    คุณสมบัติผู้สมัคร
    • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
    • วุฒิการศึกษาระดับ , ปวส.หรือเทียบเท่า , ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    • สามารถใช้โปรแกรม Mircrosoft Office ได้
    • สามารถขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
    • พร้อมที่จะเรียนรู้งาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นอย่างดี
    • เป็นชาวขอนแก่น หรือภูมิลำเนาในจังหวัดขอแก่น หรือจังหวัดใกล้เคียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ


    สวัสดิการ
    • ตามระเบียบกฏหมายแรงงาน และโบนัสประจำปี
    • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    ส่งประวัติมาที่ Email : thitikarn@dixellasia.com
    โทร. 02 722 0245-9 ต่อ 231