หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | Product Lines . | Industrial Transmitters . | Environmental Analysis and Weather Stations . | Regulators . | 

 
Temperature

Portable instruments with Pt100, thermocouple probes. Configurable transmitters for Pt100 and thermocouple sensors. Calibrators, amplifiers/ Converters, Indicators/regulators.
 

Humidity

Portable instruments, temperature and humidity combined probes. Humidity and temperature transmitters, HVAC, temperature, humidity and CO2 transmitters, dataloggers, mini-dataloggers.

 
Pressure

Portable instruments, pressure probes.
Low and high pressure transmitters.
 
 

Air speed

Portable instruments, hot-wire probes, vane probes, Pitot tubes.
Air speed transmitters.


Light

Portable instruments, probes.
Photometrion meters, Accelerometers, Accessories.
 

Acoustic - Vibrations 

Sound level meters, Calibrators.
Vibration meters, Accelerometers, Accessories.
 

Air Quality - CO - CO2

Portable instruments for : CO2, CO, RH, oC, Air Speed. - CO - UR - oC, CO2, CO2 and temperature transmitters Dataloggers CO2
 

Multifunction

Multi imput portable instruments, probes families.
 

Datalogger

Datalogger for Pt100 probes with 8 inputs, for thermocouple probes with 8 to 16 imputs. Mini-datalogger for temperature or temperatureand humidity.
CO, CO2, temperature and humidtiy datalogger.
 

Microclimate - WBGT

Microclimate analyisi in morking environments, moderate hot or cold.
 

Environmental Analysis

Temperature, Humidity, Barometers, Rain indicators, Rain Gauges, Ultrasonic Anemometers, Pyranometers, Albedometers, Netradiometers, Pyrgeometers, Photometrers, Radiometers.
  Water Analysis

Portable and bench-top instruments fort pH, Conductivity and dissolved oxygen, Electrodes and probes pH and conductivity transmitters, Electrodes and probes, Turbidimeter.


 

 

 

 

 หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com