รับงานเขียนโปรแกรม PLC, HMI, SCADA จากทีมวิศกรที่ชำนาญการ• รับออกแบบระบบและเขียนโปรแกรมพร้อมติดตั้ง PLC, SCADA, HMI
• รับ Modify Program PLC และปรับปรุงระบบเดิม
• รับเขียนโปรแกรม Touch Screen 


ตัวอย่างการใช้งาน 
• Cold room
• Cold Storage
• Clean room (โรงพยาบาล)
• Chiller Plant
• Air Handing System
• Building Automation