บริการติดตั้ง1. ติดตั้งและเดินสาย ระบบ monitoring ตามโรงงาน อาคาร หรือห้องเย็นต่างๆ
2. ติดตั้งหรือเปลี่ยนชุดคอนโทรลอุณหภูมิห้องเย็นและตู้แช่
3. ติดตั้งระบบ Alarm ห้องเย็น
4. ติดตั้งระบบ Alarm ตู้แช่ยาหรือวัคซีนตามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆ
5. ติดตั้งม่านตัดอากาศ Aircurtain ตามโรงงาน อาคาร หรือห้องเย็นต่างๆ
6. ติดตั้งกันชน ห้องเย็น คลังสินค้า ตู้แช่ ตู้โชว์เคส
7. ติดตั้งกันระบบ GAS Sensor ในโรงงาน อาคาร อื่นๆ

8. ติดตั้งเครื่องเพิ่มความชื้น-ลดความชื้น ในคลังสินค้า โรงงาน