หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | โซล่าเซลล์เทอร์โมมิเตอร์ . | เทอร์โมมิเตอร์ . |Digital Thermometer - Hygrometer BT-2

 • วัดอุณหภูมิในห้อง และ ภานนอก และความชื้นสัมพัทธ์ในห้อง
 • บันทึกอุณหภูมิ สูงสุด / ต่ำสุด และความชื้นสัมพัทธ์ในห้อง
 • สามารถแสดงอุณหภูมิ °C หรือ °F
 • มีนาฬิกาในตัวเครื่อง และตั้งเวลาปลุกได้
 • สามารถเรียกดูค่า สูงสุด / ต่ำสุด
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ :
      จากหัววัดในตัวเครื่อง : -30°C ~ +50°C (-22°F ~122°F)
      จากหัววัดภายนอกตัวเครื่อง : -50°C ~ +70°C (-58°F~ 158°F)
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ : 20% ~ 99% RH
 • ความละเอียด : อุณหภูมิ 0.1°C ; ความชื้นสัมพัทธ์ : 1% RH
 • ใช้ไฟแบตเตอรี่ : 1 ก้อน 7# Alkaline battery
 • การใช้งานในสภาพแวดล้อม :
      อุณหภูมิ : 0°C ~50°C ;
      ความชื้นสัมพัทธ์ : 5% ~ 85% RH                                           

LT-2 Digital Thermometer - Hygrometer

 • วัดอุณหภูมิในห้อง และความชื้นสัมพัทธ์ในห้อง
 • บันทึกอุณหภูมิ สูงสุด / ต่ำสุด และความชื้นสัมพัทธ์ในห้อง
 • สามารถแสดงอุณหภูมิ °C หรือ °F
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -5°C ~ +50°C
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ : 30% ~ 90% RH
 • ความละเอียด : อุณหภูมิ : ±1 ; ความชื้นสัมพัทธ์ :±5%                    
 • ใช้ไฟแบตเตอรี่ : 1 ก้อน 3V CR2032หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com