หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 
Programmable controllers- High connectivity   Stepper electronic expansion valve driver management
 PLC ควบคุมการทำงานของระบบทำความเย็น   ชุดควบคุม Electronic Expansion Valve แบบ Stepper

 PRIME CX  E- Class series : NT, MT, and LT applications 	Temperature , pressure, humidity  indicators
PRIME CX  E- Class  สำหรับควบคุมระบบทำความเย็น
ดิจิตอลคอนโทรลสำหรับวัดค่า ความดัน ความชื้น 
PRIME CX series : NT, MT, and LT applications - serial output XR100/500 series : Refrigeration controllers -RS485 output
PRIME CX ควบคุมระบบทำความเย็น รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU XR100/500 :ควบคุมระบบทำความเย็น รองรับการเชื่อมต่อ ModBUS RTU
WING BASIC Refrigeration controllers ,Compact /Split format WING 200/500 Compact / Split format -RS485 output
WING BASIC ควบคุมระบบทำความเย็น รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU
WING 200/500 แบบแยกส่วน หรือแบบ Compact รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU
HACCP XR700 - XW700 series, Refrigeration controllers 	Multiplexed cabinet refrigeration controllers
XR700 - XW700 ควบคุมระบบทำความเย็น เก็บข้อมูลAlarms
ชุดควบคุมแบบ Multiplexed สำหรับหลายคอล์ย รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU
Electronic expansion valve drivers Refrigerated room & temperature / humidity controllers
ชุดควบคุม Electronic Expansion Valve รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU 
ชุดควบคุมระบบทำความเย็น ความชื้น แบบติดผนัง รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU
Blast Chiller/Freezer refrigeration controllers Combined temperature / humidity refrigeration controllers
ชุดควบคุมระบบ Blast Chiller หรือ  Blast  Freezer
ชุดควบคุมระบบทำความเย็นและความชื้น ในชุดเดียวกัน รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU
Dual temperature refrigeration controllers Compressor rack refrigeration controllers
ชุดควบคุมระบบทำความเย็นได้ 2 ชุดในตัวเดียว   รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU ชุดควบคุมการทำงาน Compressor Rack รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU
Refrigerated truck controllers Fan speed controllers
ชุดควบคุมการทำงานระบบทำความเย็น ของรถขนส่งทำความเย็น
ชุดควบคุมความเร็วรอบของพัดลม
Time / Temperature / Humidity / Pressure controllers Temperature, pressure and humidity probes
ชุดควบคุมเวลา /อุณหภูมิ / ความชื้น /ความดัน  รองรับการเชื่อมต่อModBUS RTU
หัววัดอุณหภูมิ, ความดัน และ ความชื้น
Accessories
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด สวิทช์, หน้ากาก,หม้อแปลง 
หัววัดอุณหภูมิ ความดัน ความชื้น ความเร็วลม ปริมาณแก็ส และอื่น 

 

 


หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com