หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 | Diagram . | คู่มือ Prime CX |

 
 


เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ของเครื่องทำความเย็น หรือ ทำความร้อน

รุ่น  PRIME  ในแบบ CX  สำหรับควบคุมอุณหภูมิทำความเย็น หรือความร้อน   สำหรับระบบทำความเย็นในอุณหภูมิปานกลาง หรืออุณหภูมิต่ำ หรือสำหรับตู้เย็นเก็บสินค้า พร้อมนาฬิกาตั้งเวลาการละลายน้ำแข็ง และรีเลย์ควบคุมการทำงานของพัดลม   

ขนาด 32 x 74 มม. เหมาะกับการใช้งาน ควบคุมห้องเย็น ตู้แช่เย็น ทั้งอุณหภูมิปานกลาง หรือ เย็นจัด มี 6 ปุ่ม ซึ่งเป็นการพัฒนาจากรุ่นเดิม ที่มี 4 ปุ่ม จึงใช้งานได้ง่ายกว่า การแสดงสัญญลักษณ์การทำงานของระบบ จะเป็น ไอคอน สัญญลักษณ์ที่จอเห็นได้ชัดเจน ซึ่งได้พัฒนาทั้งซอฟ์ทแวร์ และ ฮาร์ทแวร์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น. 

 • การใช้งานง่าย
 • มีฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน โดยสามารถสั่งผ่านดิจิตอลอินพุท   ตัวอย่าง โดยตั้งอุณหภูมิของเทอร์โมสตัทให้สูงขึ้นกว่าปรกติที่ใช้งาน เช่นในช่วงที่ค่าไฟแพง หรือในช่วงที่ปิดทำการ การเข้าออกของห้องเย็นน้อย   หรือตั้งอุณหภูมิให้ต่ำลงเพื่อทำความเย็นสะสมในช่วงที่ค่าไฟถูก 
 • การทำงานต่อเนื่อง ตามโปรแกรมที่กำหนด  เช่น หลังจากมีการนำสินค้าเข้าเก็บในห้องเย็น เพื่อเร่งอุณหภูมิห้องให้เย็นเร็วขึ้นโดยข้ามหรือยกเลิกฟังก์ชั่นบางอย่างไปก่อน เช่น การสั่งละลายน้ำแข็ง โดยสามารถกดปุ่มสั่งทำงานตามโปรแกรมที่กำหนด  
 • สามารถควบคุมให้หยุดระบบทำความเย็นโดย auxiliary probe ( โดยเฉพาะตู้  beer dispenser ) สามารถควบคุมอุณหภูมิของถัง (tube temperature) สั่งให้คอมเพรสเซอร์หยุดการทำงาน เมื่ออุณหภูมิต่ำเกินที่กำหนด และทำงานเมื่ออุณภูมิสูงตามที่ตั้งไว้
 • สามารถควบคุมให้เครื่องทำความเย็นเริ่มทำงานได้ หลังจากเปิดประตูห้องเย็นเกินกำหนดเวลา โดยใช้ร่วมกับสวิทช์ประตู
 • สามารถบันทึกอุณหภูมิต่ำสุดหรือสูงสุดได้
 • มีดิจิตอลอินพุทสามารถเลือกกำหนดการทำงานให้เป็น หัววัดได้
 • สามารถควบคุมอุณหภูมิของเทอร์โมสตัท โดยใช้ค่าเฉลี่ยของหัววัด  air on / air off  โดยเฉพาะตู้ multideck 
 • มีรุ่นที่สามารถ ใช้งานเป็น เทอร์โมสตัท 2 จุด เช่นใช้ควบคุมตู้แช่ไวน์แดง และไวน์ขาว เป็นต้น 
 • มีฟังก์ชั่นควบคุมอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายเนื่องจาก การทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมสูง หรือพัดลมระบายความร้อนเสีย
 • มีพอร์ต TTL สำหรับ RS485  เพื่อใช้งาน monitoring systems ( โดยใช้ XJ485CX)
 • เอาต์พุทสำหรับจอรีโมท X-REP (Connection for remote display)  

วัดและควบคุมอุณหภูมิ ระบบทำความเย็น ละลายน้ำแข็งแบบ " OFF CYCLE" 

XR10CX   1 รีเลย์,วัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ On - Off ใช้ได้ทั้งระบบ Heating และ Cooling
XR20CX   1 รีเลย์, ทำงานเหมือน XR10CX + ไทเมอร์ตั้งเวลาละลายน้ำแข็ง
XR30CX   2 รีเลย์, ทำงานเหมือน XR20CX + รีเลย์เสริมสามารถเลือกฟังก์ชั่นการทำงานได้
XR35CX   2 รีเลย์, ทำงานเหมือน XR30CX + RS485, หัววัด NTC/Pt1000
XR36CX   2 รีเลย์, วัดและควบคุมอุณหภูมิ ได้ 2 จุด + ไทเมอร์ตั้งเวลาละลายน้ำแข็ง   เช่นในตู้แช่ไวน์แดง และไวน์ขาว
 

วัดและควบคุมอุณหภูมิ ระบบทำความเย็น ละลายน้ำแข็งด้วยไฟฟ้าหรือแก็สร้อน 

XR40CX   2 รีเลย์,วัดและควบคุมอุณหภูมิ  + ไทเมอร์ตั้งเวลาละลายน้ำแข็ง
XR50CX   2 รีเลย์, ทำงานเหมือน XR40CX + รีเลย์เสริมสามารถเลือกฟังก์ชั่นการทำงานได้ 
XR56CX   2 รีเลย์, ทำงานเหมือน XR40CX  + วัดและควบคุมอุณหภูมิ ได้ 2 จุด   เช่นในตู้แช่ไวน์แดง และไวน์ขาว

วัดและควบคุมอุณหภูมิ ระบบทำความเย็น ละลายน้ำแข็งด้วยไฟฟ้าหรือแก็สร้อน และควบคุมการทำงานของพัดลม 

XR60CX   3 รีเลย์,วัดและควบคุมอุณหภูมิ  + ไทเมอร์ตั้งเวลาละลายน้ำแข็ง + รีเลย์ควบคุมการทำงานพัดลม 
XR64CX   3 รีเลย์,วัดและควบคุมอุณหภูมิ สำหรับคอล์ยเย็น 2 ตัว  + ไทเมอร์ตั้งเวลาละลายน้ำแข็ง + รีเลย์ควบคุมการทำงานพัดลม
XR70CX   4 รีเลย์,ทำงานเหมือน XR60CX + รีเลย์เสริมสามารถเลือกฟังก์ชั่นการทำงานได้  
XR71CX   4 รีเลย์,ทำงานเหมือน XR60CX + รีเลย์ควบคุมคุมการทำงานฮีตเตอร์วงกบประตู
XR72CX   4 รีเลย์,ทำงานเหมือน XR60CX  + รีเลย์ สำหรับคอมเพรสเซอร์ตัวที่ 2  
XR75CX   4 รีเลย์,ทำงานเหมือน XR60CX  + รีเลย์เสริมเลือกฟังก์ชั่นการทำงานได้ + RS485, หัววัด NTC/Pt1000


รุ่น XR10CX XR20CX XR30CX XR35CX XR36CX
ไฟเลี้ยง 12, 24Vac/dc,24, 110, 230Vac
9 ÷40Vdc
 24, 110,
230Vac
12, 24Vac/dc,
24, 110, 230Vac
9 ÷40Vdc
จำนวนหลัก จอแสดงผล ± 3 d.p.
รับอินพุทจากหัววัด
เทอร์โมสตัท  NTC / PTC NTC / Pt1000  NTC / PTC
เทอร์โมสตัท จุดที่ 2 - - - -  NTC / PTC
ยกเลิกการละลายน้ำแข็ง - - - NTC / Pt1000 -
คอนเดนเซอร์ NTC / PTC  ต่อผ่านขั้วต่อ Hot Key  NTC / Pt1000 NTC / PTC 
ต่อผ่านขั้วต่อ Hot Key
ดิจิตอลอินพุต
Alarm, เริ่มการละลายน้ำแข็ง, AUX,
สวิทช์ประตู, สวิทช์ความดัน, หัววัด
เลือกการทำงานได้
Alarm, เริ่มการละลายน้ำแข็ง, AUX,
สวิทช์ประตู, สวิทช์ความดัน
- - - เลือกการ
ทำงานได้
-
เอาต์พุตรีเลย์
รีเลย์ควบคุมคอมเพรสเซอร์ 8A/20A 8A/16A 8A/20A
เทอร์โมสตัท จุดที่ 2 - - - - 8A
รีเลย์ควบคุมละลายน้ำแข็ง - - - - -
รีเลย์ควบคุมพัดลม  - - - - -
รีเลย์ไฟแสงสว่างหรือสัญญาณ Alarm - - 8A 8A -

ฮีตเตอร์ป้องกันน้ำแข็งที่ขอบประตู

- - - - -
อื่นๆ
เอาต์พุต สำหรับ Hot Key ช่วยโปรแกรม มี
เอาต์พุทสำหรับจอรีโมท X-REP เผื่อเลือก
Serial output TTL TTL TTL TTL/RS485 TTL
ออตสัญญาณเตือน เฉพาะรุ่น ที่ รีเลย์ควบคุมคอมเพรสเซอร์ = 8A
Real time clock - -  เผื่อเลือก  เผื่อเลือก -

รุ่น XR40CX XR50CX XR56CX
ไฟเลี้ยง 12, 24Vac/dc,
24, 110Vac, 230Vac
9 - 40Vdc
12, 24Vac/dc,
24, 110Vac, 230Vac
9 - 40Vdc
24, 110Vac, 230Vac 12, 24Vac/dc,
24, 110Vac, 230Vac
9 - 40Vdc
24, 110Vac, 230Vac
จำนวนหลัก จอแสดงผล ± 3 หลัก
รับอินพุทจากหัววัด
เทอร์โมสตัท NTC / PTC
เทอร์โมสตัท จุดที่ 2                - - - NTC / PTC NTC / PTC
ควบคุมละลายน้ำแข็ง NTC / PTC - -
คอนเดนเซอร์ NTC / PTC  ต่อผ่านขั้วต่อ Hot Key
ดิจิตอลอินพุต
Alarm, เริ่มการละลายน้ำแข็ง, AUX, สวิทช์ประตู, สวิทช์ความดัน, หัววัด เลือกการทำงานได้
Alarm, เริ่มการละลายน้ำแข็ง, AUX,
สวิทช์ประตู, สวิทช์ความดัน
- - - - -
เอาต์พุตรีเลย์
รีเลย์ควบคุมคอมเพรสเซอร์  8A/20A 8A/16A  20A  8A/16A  20A
คอมเพรสเซอร์,เทอร์โมสตัท จุดที่ 2 - - -  8A  8A
รีเลย์ควบคุมละลายน้ำแข็ง  8A  8A  8A - -
รีเลย์ควบคุมพัดลม  - - - - -
รีเลย์ไฟแสงสว่างหรือสัญญาณ Alarm -  8A  5A  8A 5A

ฮีตเตอร์ป้องกันน้ำแข็งที่ขอบประตู

- - - - -
อื่นๆ
เอาต์พุตสำหรับHot Key ช่วยโปรแกรม มี
เอาต์พุทสำหรับจอรีโมท X-REP เผื่อเลือก
Serial output TTL
ออตสัญญาณเตือน เฉพาะรุ่น ที่ รีเลย์ควบคุมคอมเพรสเซอร์ = 8A
Real time clock - - - - -

รุ่น  XR60CX XR64CX  XR70CX
ไฟเลี้ยง 12, 24Vac/dc,
24,110Vac,230Vac
9 - 40Vdc
24,110Vac, 230Vac 24,110Vac, 230Vac 12Vac/dc  24,110Vac, 230Vac 12Vac/dc 
จำนวนหลัก จอแสดงผล ± 3 d.p.
รับอินพุทจากหัววัด
เทอร์โมสตัท NTC / PTC
เทอร์โมสตัท จุดที่ 2 - - - - - -
ควบคุมละลายน้ำแข็ง NTC / PTC
ควบคุมละลายน้ำแข็งจุดที่ 2 - - NTC / PTC NTC / PTC - -
คอนเดนเซอร์ NTC / PTC  ต่อผ่านขั้วต่อ Hot Key
ดิจิตอลอินพุต
Alarm, เริ่มการละลายน้ำแข็ง, AUX, สวิทช์ประตู, สวิทช์ความดัน, หัววัด เลือกการทำงานได้
Alarm, เริ่มการละลายน้ำแข็ง, AUX,
สวิทช์ประตู, สวิทช์ความดัน
- - - - - -
เอาต์พุตรีเลย์
รีเลย์ควบคุมคอมเพรสเซอร์  8A/16A   20A  8A/16A  16A 8A/16A   16A
รีเลย์ควบคุมคอมเพรสเซอร์ ตัวที่ 2 - - - - - -
รีเลย์เทอร์โมสตัท จุดที่ 2 - - - - - -
รีเลย์ควบคุมละลายน้ำแข็ง 8A 8A 8A 16A 8A 16A
รีเลย์ควบคุมละลายน้ำแข็ง ตัวที่ 2 - - 8A 16A - -
รีเลย์ควบคุมพัดลม  8A 5A 5A 16A 5A 16A
รีเลย์ไฟแสงสว่างหรือสัญญาณ Alarm - - - - 8A 16A

ฮีตเตอร์ป้องกันน้ำแข็งที่ขอบประตู

- - - - - -
อื่นๆ
เอาต์พุต สำหรับ Hot Key ช่วยโปรแกรม มี
เอาต์พุทสำหรับจอรีโมท X - REP  เผื่อเลือก
Serial output TTL
ออตสัญญาณเตือน เฉพาะรุ่น ที่ รีเลย์ควบคุมคอมเพรสเซอร์ = 8A
Real time clock - - - - มี มี


FEATURES XR71CX XR72CX  XR75CX  XR77CX
ไฟเลี้ยง 24, 110Vac,
230Vac
 12Vac/dc   24, 110Vac,
230Vac
 12Vac/dc   24, 110Vac,
230Vac
 230Vac
จำนวนหลัก จอแสดงผล ± 3 d.p.
รับอินพุทจากหัววัด
เทอร์โมสตัท  NTC / PTC NTC / Pt1000 NTC / PTC
เทอร์โมสตัท จุดที่ 2 -
ยกเลิกการละลายน้ำแข็ง NTC / PTC NTC / Pt1000 NTC / PTC
ยกเลิกการละลายน้ำแข็ง ตัวที่ 2 -
คอนเดนเซอร์ NTC / PTC  on hot key NTC / Pt1000 NTC / PTC
ดิจิตอลอินพุต
Alarm, เริ่มการละลายน้ำแข็ง, AUX,
สวิทช์ประตู, สวิทช์ความดัน, หัววัด
เลือกการทำงานได้
Alarm, เริ่มการละลายน้ำแข็ง, AUX,
สวิทช์ประตู, สวิทช์ความดัน
- - - - เลือกการทำงานได้ เลือกการทำงานได้
เอาต์พุตรีเลย์
รีเลย์ควบคุมคอมเพรสเซอร์ 8A/16A  16A 8A/16A 16A 8A/16A 16A
รีเลย์ควบคุมคอมเพรสเซอร์ ตัวที่ 2 - - 8A 16A - -
รีเลย์ควบคุมละลายน้ำแข็ง 8A 16A 8A 16A 8A 8A
รีเลย์ควบคุมละลายน้ำแข็ง ตัวที่ 2 - - - - - -
รีเลย์ควบคุมพัดลม 5A 16A 5A 16A 5A 5A
รีเลย์ไฟแสงสว่างหรือสัญญาณ Alarm - - - - 8A 8A
เอาต์พุทสำหรับจอรีโมท 8A 16A - - - -
อื่นๆ
เอาต์พุต สำหรับ Hot Key ช่วยโปรแกรม มี
เอาต์พุทสำหรับจอรีโมท X - REP option
Serial output TTL TTL TTL TTL RS485 RS485
ออตสัญญาณเตือน เฉพาะรุ่น ที่ รีเลย์ควบคุมคอมเพรสเซอร์ = 8A
Real time clock - - - - เผื่อเลือก มี

การสั่งซื้อ
PRIME CX
X R - - C X - A B C D E


A B C D E
ไฟเลี้ยง หัววัด - ออต สัญญาณเตือน X-REP
(excludes TTL output)
RS485
output
- หน่วยวัด RTC - รีเลย์คอมเพรสเซอร์ หัวต่อ
0 = 12Vac/dc P = PTC 0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี C °C ไม่มี 0 8A สกรู
1 = 12Vac/dc N = NTC 1 มี ไม่มี ไม่มี F °F ไม่มี 1 20A สกรู
2 = 24Vdc S =Pt1000
  เฉพาะรุ่น  XR35/75CX
2 ไม่มี มี ไม่มี H
 
°C
ทำความร้อนเฉพาะรุ่น 
XR10CX
ไม่มี 3 16A สกรู
3 = 9 ÷40Vdc 3 มี มี ไม่มี 6 8A ปลั้ก
4 = 110Vac -
-
--
-
4 ไม่มี ไม่มี มี L °F
ทำความร้อนเฉพาะรุ่น 
XR10CX
ไม่มี 7 20A ปลั้ก
5 = 230Vac 5 มี ไม่มี มี 8 16A ปลั้ก
-
-
6 ไม่มี มี มี I °C มี -
-
-
-
-
-
7 มี มี มี M °F มี

Dimensions and cut out

หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com