หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 

LIT6P Infrared Thermometer with Probe Sensor

Features / Benefits
 • 2 measurement modes: Infrared & Probe Sensor
 • 6:1 Optical Ratio
 • Single dot laser targeting
 • °F/°C selectable
 • Data Hold
 • Low battery indication
 • Carrying Case included

INFRARED
 • Temperature Range -4°F to 518°F (-20°C to 270°C)
 • Resolution 0.1°F (0.1°C)
 • Accuracy
  ± 9°F for -4°F to 32°F (± 5°C for -20°C to 0°C)
  ± 1.5% of Reading for 32°F to 518°F (0°C to 270°C)
 • Optical Ratio 6:1
 • Emissivity 0.97
PROBE SENSOR
 • Temperature Range -58°F to 518° F (-50°C to 270°C)
 • Resolution
  0.2°F for -58
  °F to 392°F (0.1°C for -20°C to 200°C)
  0.2°F for 392°F to 518°F (0.1°C for 200°C to 270°C)
 • Accuracy
  1.5% of Reading for -58°F to -4°F (-50°C to -20°C)
  1% of Reading for -4°F to 392°F (-20°C to 200°C)
  2% of Reading for 392°F to 518°F (200°C to 270°C)
 • Over Range Indication “OL” or “-OL”
 • Auto Power Off After 30 seconds
 • Battery 3 X AAA (included)
 • Dimensions 7.1”x 1.9”x 1.7” (182mm x 49mm x 43mm)
 • Weight 4.2 oz (120g)

EM02 Pocket Thermometer with needle sensor

Specifications:
 • Measurement range: -58°F to 518°F (-50°C to 270°C)
 • Resolution
  0.2°F(-58°F to 392°F); 0.1°C(-50°C to 200°C)
  2°F(392°F to 518°F); 1°C(200°C to 270°C)
 • Accuracy
  -58°F to 4°F : ± (reading x 1.5%+2°F)
  -50°C to -20°C : ± (reading x 1.5%+1°C)
  -4°F to 392°F : ± (reading x 1.0%+2°F)
  -20°C to 200°C : ± (reading x 1.0%+1°C)
  392°F to 518°F : ± (reading x 2.0%+8°F)
  200°C to 270°C : ± (reading x 2.0%+4°C)
 • Auto power off : 8 min
 • Low battery indication
 • °C/°F display selection
Features
 • Wide Temp range
 • Needle point sensor
 • Large LCD display
 • Auto Power Off
 • °C/ °F display selection
 • Low battery indication
   

EM10 Temperature & Humidity Meter
 • Measures Temperature, Humidity & Dew Point
 • Temperature Range: 14°F to 122°F
 • Humidity Range: 0% to 100% RH
 • Min/ Max/ Avg
 • Data Hold
 • Backlit LCD
 • Auto power off
 • Hard Carrying Case included
Specifications
 • Temperature range 14°F to 122°F (-10°C to 50°C)
 • Humidity range 0% to 100% RH
 • Temperature Resolution 0.1°F (0.1°C)
 • Humidity Resolution 0.1% RH
 • Temperature Accuracy ±1.8°F (± 1.0°C)
 • Humidity Accuracy 3% RH (5 to 95% RH)
 • Battery 1.5V AAA x 3 (included)
 • Dimensions 4.8" X 2.4" X 1.2" (121mm X 60mm X 30mm)
 • Weight 6.2 oz (180g)
   

EM20 Thermo-Anemometer
 • Measures fpm, m/s, mph, km/h, kts, Beaufort Scale
 • Measures °F / °C
 • Velocity Range: 80 fpm to 4000 fpm, 0.4 m/s to 20 m/s
 • Temperature Range: 14°F to 122°F
 • Min/ Max
 • Data Hold
 • Backlit LCD
 • Auto power off
 • Hard Carrying Case included
Specifications
 • Velocity Range 80 fpm to 4000 fpm, 0.4 m/s to 20 m/s
 • Temperature Range 14°F to 122°F (-10°C to 50°C)
 • Velocity Resolution 1 fpm (0.1 m/s)
 • Temperature Resolution 0.1°F ( 0.1°C)
 • Battery 1.5V AAA x 3 (included)
 • Dimensions 6.2” X 2.4” X 1.2” (157mm X 60mm X 30mm)
 • Weight 6.3 oz. (180g)
   

EM90 Dual Thermometer (Infrared & Thermocouple)
 • IR Range: -58°F to 518°F
 • Thermocouple Range (K):-328°F to 2372°F
 • Min / Max / Avg
 • Data Hold
 • Backlit LCD
 • Auto power off
 • Hard Carrying Case included
 • Includes one (1) K-type thermocouple
Specifications
 • Temperature Range
 • Infrared -58°F to 572°F (-50°C to 300°C)
 • K-Thermocouple -328°F to 2372°F (-200°C to 1300°C)
 • Resolution 0.1°F (0.1°C)
  Best Accuracy
 • Infrared
  ± 1.5% of reading ± 4°F F
  (± 1.5% of Reading ± 2°C)
 • K-Thermocouple
  ± 0.1% of Reading ± 1.4°F
  (± 0.2% of Reading ± 1°C)
 • Emissivity 0.95
 • Optical Ratio 2:1
 • Laser Power less than 1 mw
 • Battery 1.5V AAA x 3 (included)
 • Dimensions 4.8” X 2.4” X 1.2” (121mm X 60mm X 30mm)
 • Weight 6.2 oz (180g)
   

EM60 Dual Differential Thermometer
 • Dual Thermocouple (J, K) inputs
 • Temperature Range (K): -328°F to 2372°F
 • Measures T1, T2 & T1-T2
 • High & Low Alarms
 • Data Storage
 • Min/ Max/ Avg for T1 & T2
 • Data Hold
 • Backlit LCD
 • Auto power off
 • Hard Carrying Case included
 • Includes two (2) K-type thermocouples
Specifications
 • Range
  K-Thermocouple: -328°F to 2372°F (-200°C to1300°C)
  J- Thermocouple:-328°F to 2192°F (-200°C to1200°C)
 • Resolution 0.1°F (0.1°C)
 • Best Accuracy
  K-Thermocouple ± 0.2% of Reading  ± 2°F 
  (± 0.1% of Reading ± 1.4°F)
  J- Thermocouple ± 0.2% of Reading ± 2°F 
  (± 0.1% of Reading ± 1.4°F)
 • Battery 1.5V AAA x 3 (included)
 • Dimensions 4.8” X 2.4” X 1.2” (121mm X 60mm X 30 mm)
 • Weight: 6.2 oz (180g)
   

EM30 Tachometer
 • Measures rpm & rps
 • Range: 100 rpm to 30,000 rpm
 • Min/ Max
 • Data Hold
 • Backlit LCD
 • Auto power off
 • Hard Carrying Case included
Specifications
 • Range 100 rpm to 30000 rpm / 1.7 rps to 500 rps
 • Resolution
  0.1 rpm for 100 rpm to 999.9 rpm
  1 rpm for 1000 rpm to 30000 rpm
  0.1 rps for 1.7rps to 100rps
  1 rps for 100 rps to 500 rps
 • Accuracy
  ±0.1% reading for 100.0 rpm to 9,999 rpm
  ±0.02% reading for 10,000 rpm to 30,000 rpm
 • Auto Power Off 2 min.(app.)
 • Battery 1.5V AAA x 3 (included)
 • Dimensions 4.7” X 2.4” X 1.2” (121mm X 60mm X 30mm)
 • Weight 6.3 oz (180g)

  EM80 Sound Level Meters

• Range: 30 dB to 120 dB
• Auto or Manual Range
• Analog Bar Indicator
• Field Calibratable
• Backlit LCD
• Auto power off
• Hard Carrying Case included


Specifications
 • Frequency Range 31.5Hz to 8KHz
 • Measuring Range 30dB to 120dB
 • Frequency Weighting A
 • Resolution 0.1 dB
 • Accuracy 1.5 dB (under 94 dB)
 • Four Ranges 60dB / 80dB / 100dB / 120 dB
 • Time Response Analog bar: 0.25 sec / Digital: 0.75 sec
 • Operating Temperature -32°F to 104°F (0°C to 40°C)
 • Operating Humidity 10% to 80% RH
 • Battery 1.5V AAA x 3 (included)
 • Dimensions 6.1” X 2.4” X 1.2” (156mm X 60mm X 32 mm)
 • Weight: 5.2 oz (180g)
   

EM5
Environmental Meter - Measures 5 Environmental Parameters


Features/ Benefits
 • Measures Air Velocity (fpm) and Air Volume (cfm)
 • Measures Sound in dB
 • Measures Temperature and Humidity (°F/°C)
 • Measures Light (Lux)
 • Standard and Metric units
 • Backlit LCD Display
 • Min/ Max/ Avg/ DIF modes
 • Data Hold
 • Auto-ranging
 • Auto Power Off
 • Low Battery Indicator
 • One-Hand Operation
 • Air Measurement Set up and Register CFM Chart included
 • Carrying Case included
 • Instrument Tripod included
 • One Year Warranty
Applications
 • Identify Air Flow Problems
 • Air Balancing
 • Air Quality
 • Measure Light Levels
 • Measure Damaging Sound Levels
 • Ensure Acceptable Sound Levels For HVAC Systems
 More information..


หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com