หน้าแรก บริษัท สินค้าตามการใช้งาน Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  ติดต่อ / สมัครงาน
 English
-A +A
ข้อมูลบริษัท
แผนที่
ห้องแสดงสินค้า
งานตู้แช่เย็น
งานห้องเย็น
งานห้องเย็นอุตสาหกรรม
แนะนำการใช้งานสินค้า
Site Map
คำถามบ่อยฯ / FAQ
เวบไซท์ Link
XWEB Sites (เฉพาะพนักงาน)
คู่มือ Dixell
Catalogues
สนใจติดต่อ
สมัครงาน
 www.dixellasia.com
  Search   
 

 
 

 
HD9408PS 50
STATIC PORT FOR BAROMETRIC MEASUREMENTS

The measurement of the barometric pressure in free field can give incorrect values of hundred pascal fluctuation and wind direction. With the static port for barometric measurements, HD9408PS 50 can minimize these errors because, in addition to act as a filter (brake) against the dynamic pressure of the wind, the barometer can operate correctly even in the presence of snow or ice and comply with the recommendations of the WMO (World Meteorological Organization).

Download Data Sheet...>>>
 
 
LP PYRA 02 - LP PYRA 03 - LP RYRA 12
PYRANOMETERS


Delta Ohm manufactures First Class LP PYRA 02 and LP PYRA 12 and Second Class LPRA 03 pyranometers which fully comply with ISO 9060 standards, and meet the requirements defined by the World Meteorlogical Organization (WMO). These are strong and reliable ground-based instruments, especially designed to be used unber all weather conditions. They are suitable for installation on the field. 
 
LP SILICON-PYRA 04
PYRANOMETER

The LP Silicon-PYRA 04. pyranometer measures the global solar radiation (W/m2) by using a silicon photodiode (400nm-1100nm).
The special geometry and the diffuser allow to have a pyranometer field of view of 180 degrees according to cosine law.

Download Data Sheet...>>>
 
 
LP PYRA 08 - LP PYRA 08AC - LP PYRA 08AV
PIRANOMETERS

Delta Ohm manufactures, according to ISO 9060 and the recommendations of the WMO, the range of 2nd class pyranometers LP PYRA 08. These tools are robust, reliable, provided to withstand the adverse climatic conditions are suitable for installation in the field.

Download Data Sheet...>>>
 
 
LP PYRA 10 - LP PYRA 13
PYRANOMETER

The pyranometers LP PYRA 10 and LP PYRA 13 with shadow ring for diffuse radiation measure the irradiance on a flat surface (Watt/m 2). The radiation measured is the sum of direct solar irradiance and diffuse irradiance (global radiation).

Download Data Sheet...>>>
 
 
HD 9906.51
HEATING AND VENTILATION UNIT

The heating and ventilation unit HD 9906.51 is meant to be used with solar radiation sensors (pyranometer, pyrgeometer and radiometer) and can be used outdoor under any weather condition.

 

 
LP PYRA 05 - LP PYRA 06
ALBEDOMETERS

Delta Ohm manufactures two different models of albedometers:
LP PYRA 05 is constructed starting from two 1st class* pyranometers and the
LP PYRA 06 starting from two 2 nd class* pyranometers (* according to ISO 9060 standards and to specifications published by the World Meteorological Organization). An albedometer basically consists of two pyranometers, mounted back-to-back, one looking upward (sky) and one downward (earth).

Download Data Sheet...>>>
 
 
LP NET 07
NET IRRADIANCE METER


LP NET 07 measures the net radiation across a surface, from near ultraviolet tofar infrared. The Net radiation is defined as the difference between the radiation that reaches the upper surface and the irradiation on the lower surface of the net radiometer. The surface of the upper receiver measures the direct solar radiation plus the diffuse one and the radiation at longer wavelengths emitted from
the sky (clouds), while the lower receiving area measures the solar radiationreflected from the ground (albedo) and the radiation length wavelengths emitted from the earth.

Download Data Sheet...>>>
  LP NET 14
NET IRRADIANCE METER

The LP NET 14 is equipped with a temperature sensor (NTC). The measurement of the temperature is needed for the measurement with the two pyrgeometers, in fact, the far infrared is derived by measuring the thermopile output and by the knowledge of the instrument’s temperature. The net radiometer is suitable for outdoor use in all weather conditions and requires little maintenance.

Download Data Sheet...>>>


Page : [1] [2]

หน้าแรก | บริษัท | สินค้าตามการใช้งาน | Sitemap/ คู่มือ /FAQ/  | ติดต่อ / สมัครงาน  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 722 0245-9 Fax: 0 2320 2520
Email : dixell@dixellasia.com