NEWS & ACTIVITY

คุณสุทธิพร ผาตินินนาท เป็นตัวแทน บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด มอบอาคารเรียน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านจะเด้อ
Dixell Asia ขอเป็นหนึ่งแรงในการช่วยเหลือสังคม โดยได้ทำการมอบอาคารเรียน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”บ้านจะเด้อ สังกัด อำเภอเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564