NEWS & ACTIVITY

กลุ่ม บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด จัดโครงการ  "ปันนํ้าใจสู่เด็กบ้านเนินดินแดง ปี 2563" 
โดยจัดกิจกรรมเชิญชวน ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งนี้คุณสุทธิพร ผาตินินนาท ประธานกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน  จ. จันทบุรี