NEWS & ACTIVITY

คุณสุทธิพร ผาตินินนาท ประธานกรรมการบริหาร บ.ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด. เป็นตัวแทนมอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้เสริมศักยภาพในการคัดกรองอุณหภูมิสำหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ รวมไปถึงนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสุไหงโก-ลก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ตาราง และ สถานที่ในร่ม