GENERAL APPLICATIONS

Programmable Solutions
iProGenius เป็นชุดควบคุมในกลุ่มชุดควบคุมที่สามารถโปรแกรมได้ เพื่อให้สามารถโปรแกรมการควบคุมเหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ ที่ HVAC/R ทั้งหมดซึ่งได้แก่ ระบบทำความเย็น ระบบทำความร้อน ระบบระบายอากาศ ซึ่งสามารถโปรแกรมได้ทุกรูปแบบของงาน PLC รวมถึงการออกแบบควบคุมในสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์การค้า โรงพยาบาล สนามบิน ท่าเรือ โรงไฟฟ้า


 
Electronic Valves
ไดร์เวอร์ควบคุมของ iPro สำหรับการจัดการวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ XEV20D ทำงานร่วมกับชุดควบคุม iPro