การตั้งค่าการใช้งาน Dixell Prime CX

1. การใช้งานปุ่มกดและการตั้งค่า


2. การเข้าพารามิเตอร์ 1 และ 2 


3. การล็อคและปลดล็อคคีย์บอร์ด


4. การล็อคและปลดล็อคคีย์บอร์ด


5. การ copy พารามิเตอร์จากตัวคอนโทรล


6. การกด Manual Defrost


7. การ download ข้อมูล


8. การตั้งเวลา Defrost


9. การตั้งนาฬิกาชุดคอนโทรล (Real time clock)


10. การตั้งค่า Set Point


12. การตั้งค่าการทำงานของพัดลม


13. การตั้งค่าอุณหภูมิยกเลิก Defrost


14. การออกจากพารามิเตอร์