การตั้งค่าการใช้งาน Dixell XM679

1. XM679 Pressure Probe


2. Sensor ที่ต่อใช้งานกับ XM679


3. การต่อใช้งานชุดคอนโทรล XM679 กับคีย์บอร์ด


4. XM679 การเข้าพารามิเตอร์ 1 และ 2


5. XM679 การต่อใช้งาน RS485 และ LAN


6. XM679 การตั้งค่า LAN


7. XM679 การตั้งค่า LAN ตัวลูก


8. XM679 การดูค่าอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์เปิดวาล์ว


9. XM679 การตั้งสเกลหัววัด PPR15


10. XM679 การตั้งค่าสเกลหัววัด PP11


12. การตั้งค่าการทำงานของพัดลม


13. การตั้งค่าอุณหภูมิยกเลิก Defrost


14. การออกจากพารามิเตอร์