การตั้งค่าการใช้งาน Dixell XM679

1. XM679 Pressure Probe


2. Sensor ที่ต่อใช้งานกับ XM679


3. การต่อใช้งานชุดคอนโทรล XM679 กับคีย์บอร์ด


4. XM679 การเข้าพารามิเตอร์ 1 และ 2


5. XM679 การต่อใช้งาน RS485 และ LAN


6. XM679 การตั้งค่า LAN


7. XM679 การตั้งค่า LAN ตัวลูก


8. XM679 การดูค่าอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์เปิดวาล์ว


9. XM679 การตั้งสเกลหัววัด PPR15


10. XM679 การตั้งค่าสเกลหัววัด PP11


12. XM679K การตั้งค่าการทำงานของพัดลม


13.
XM679K การตั้งค่าอุณหภูมิยกเลิก Defrost


14.
XM679K การออกจากพารามิเตอร์


15. XM679K การตั้งค่าบังคับเปิดวาล์ว Fot16. XM679K การตั้งค่าเปอร์เซ็นเปิดวาล์วสูงสุด MNF17. XM679K การตั้งค่า Defrost ละลายน้ำแข็ง

 

18. XM679K การตั้งเวลาของ Controller RTC19. XM679K การเข้าพารามิเตอร์ Controller20. XM679K การ เปิด-ปิด Controller