TITLE

NEWS & ACTIVITY

คุณสุทธิพร ผาตินินนาท ประธานกรรมการบริหาร บ.ดิคเซลล์ (เอเซีย) เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้กับ กศน. จ.เชียงราย ประกอบไปด้วย โต๊ะทำงาน 5 ตัว เก้าอี้ 14 ตัว เคาน์เตอร์สำหรับออกบูธพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 4 ชุด