ระบบคัดกรองบุคคลด้วยอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่

Project Image
Project Image
ฟังก์ชันการใช้งาน

• เครื่องวัดอุณหภูมิได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่
• มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลที่อุณหภูมิสูงเข้ามาใช้งาน
• ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สวมหน้ากากอนามัย ระบบสามารถแจ้งเตือนให้คนที่มาใช้งานสวมหน้ากากได้
• มีระบบบันทึกข้อมูลสถิติผู้ใช้งาน
• มีระบบรู้จำใบหน้า สามารถตรวจสอบใบหน้าผู้ใช้งานได้ว่าอยู่ในระบบฐานข้อมูลที่เคยลงทะเบียนไว้หรือไม่
• ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองบุคคล
• ลดความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะได้รับเชื้อ หรือแพร่กระจายเชื้อ


การประยุกต์ใช้งาน
• ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line notification
• ติดตั้งใช้งานควบคู่กับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
• สามารถติดตั้งใช้งานเชื่อมต่อกับประตูอัตโนมัติได้
• ต่อยอดระบบให้ออกสัญญลักษณ์บุคคลที่ผ่านการคัดกรอง (ปริ้นสติ๊กเกอร์)โดยอัตโนมัติ

 

 

 

 

คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์
 
กล้อง ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล FHD
หน้าจอ ขนาด 8 นิ้ว แบบ IPS
ความละเอียด 800x1280 pixel
การเชื่อมต่อ หน่วยความจำ 8GB
เครือข่าย มีสายและไร้สาย
พอร์ต USB USB OTG , USB Host
พอร์ตสื่อสาร RS-232
พอร์ต I/O 1 Relay สำหรับประตู
วิเคราะห์ใบหน้า การตรวจวิเคราะห์ใบหน้า ได้
ฐานข้อมูลใบหน้า 20,0000 ใบหน้า
การตรวจจับอุณหภูมิ การตรวจจับอุณหภูมิใบหน้า ได้
ระยะการตรวจจับ 0.3 - 1.0 เมตร
ความแม่นยำ ±0.2 ºC
ช่วงอุณหภูมิ 10ºC - 42ºC
คุณสมบัติทั่วไป ระดับการกันน้ำกันฝุ่น IP65
แหล่งจ่ายไฟ 12Vdc

ขนาดขาตั้ง
 
Project Image

ขาตั้งสำหรับตั้งโต๊ะ

 
Project Image

ขาตั้งสำหรับเด็ก 60 ซม

 
Project Image

ขาตั้งสำหรับผู้ใหญ่ 110 ซม.

 
Project Image

ขาตั้งสำหรับผู้ใหญ่แบบมุมเงย 140 ซม.

Datasheet Download
ระบบคัดกรองบุคคลด้วยอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่