การตั้งค่า Dixell XT111C

1. XT111C : อธิบายการใช้งาน


2. XT111C : การตั้งค่าสเกลหัววัด XH20P หัววัดความชื้น


3. XT111C : การตั้งค่าชนิดของหัววัด


4. XT111C : การตั้งค่า Alarm และการทดสอบ Alarm


5. XT111C : การตั้งค่า Set point และค่า Differential HY


6. XT111C : การต่อ XT111C เข้ากับหัววัดความชื้น XH20P


7. XT111C : การกดเข้าพารามิเตอร์ 1, 2 และการกดออก